جستجوی قیمت خودرو

قیمت هیوندای آوانته صفر ، قیمت هیوندای آوانته کارکرده ، قیمت هیوندای آوانته 95 ، قیمت هیوندای آوانته مدل ، قیمت هیوندای آوانته دست دوم ، قیمت هیوندای آوانته نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

هیوندای آوانته دنده ای

1384 84 میلیون 84,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1385 88 میلیون 88,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1385 98 میلیون 98,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1386 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1386 103 میلیون 103,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1387 102 میلیون 102,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1387 117 میلیون 117,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1388 108 میلیون 108,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1388 122 میلیون 122,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1389 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1389 128 میلیون 128,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1390 120 میلیون 120,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1390 137 میلیون 137,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1391 125 میلیون 125,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1391 145 میلیون 145,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد