قیمت هیوندای آوانته صفر ، قیمت هیوندای آوانته کارکرده ، قیمت هیوندای آوانته 95 ، قیمت هیوندای آوانته مدل ، قیمت هیوندای آوانته دست دوم ، قیمت هیوندای آوانته نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

هیوندای آوانته اتوماتیک

1389 128/5 میلیون 128,500,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1390 145 میلیون 145,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1389 120/5 میلیون 120,500,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1385 92/2 میلیون 92,200,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1385 102 میلیون 102,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1386 99/5 میلیون 99,500,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1386 107/2 میلیون 107,200,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1387 106/8 میلیون 106,800,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1387 121/8 میلیون 121,800,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1388 113/1 میلیون 113,100,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1388 127 میلیون 127,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1389 120/5 میلیون 120,500,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1389 133/2 میلیون 133,200,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1390 125/7 میلیون 125,700,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1390 142/6 میلیون 142,600,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1391 131 میلیون 131,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1391 151 میلیون 151,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1384 87/9 میلیون 87,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.