قیمت هیوندای آوانته صفر ، قیمت هیوندای آوانته کارکرده ، قیمت هیوندای آوانته 95 ، قیمت هیوندای آوانته مدل ، قیمت هیوندای آوانته دست دوم ، قیمت هیوندای آوانته نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

هیوندای آوانته دنده ای

1385 88 میلیون 88,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1385 98 میلیون 98,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1386 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1388 108 میلیون 108,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1388 122 میلیون 122,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1389 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1389 128 میلیون 128,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1390 120 میلیون 120,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1390 137 میلیون 137,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1391 125 میلیون 125,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته اتوماتیک

1391 145 میلیون 145,000,000 بیشتر

هیوندای آوانته دنده ای

1384 84 میلیون 84,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.