قیمت هایما

، صفر و کارکرده ،haima ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،هایما محصولات ایران خودرو

قیمت خودرو، به روز، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
هایما S5 مدل 1398

هایما،S5

98 36 هزارکیلومتر 534/8 میلیون 534,800,000 جزئیات
هایما S7 توربو مدل 1398

هایما،S7،توربو

98 36 هزارکیلومتر 621/6 میلیون 621,600,000 جزئیات
هایما S5 مدل 1397

هایما،S5

97 56 هزارکیلومتر 494/6 میلیون 494,600,000 جزئیات
هایما S7 اتوماتیک مدل 1394

هایما،S7،اتوماتیک

94 116 هزارکیلومتر 432/3 میلیون 432,300,000 جزئیات
هایما S7 دنده ای مدل 1395

هایما،S7،دنده ای

95 96 هزارکیلومتر 437 میلیون 437,000,000 جزئیات
هایما S5 مدل 1398

هایما،S5

98 555 میلیون 555,000,000 جزئیات
هایما S7 توربو مدل 1396

هایما،S7،توربو

96 76 هزارکیلومتر 543/4 میلیون 543,400,000 جزئیات
هایما S7 دنده ای مدل 1396

هایما،S7،دنده ای

96 76 هزارکیلومتر 469/9 میلیون 469,900,000 جزئیات
هایما S7 اتوماتیک مدل 1396

هایما،S7،اتوماتیک

96 76 هزارکیلومتر 508 میلیون 508,000,000 جزئیات
هایما S7 اتوماتیک مدل 1395

هایما،S7،اتوماتیک

95 96 هزارکیلومتر 469/9 میلیون 469,900,000 جزئیات
هایما S7 توربو مدل 1399

هایما،S7،توربو

99 695 میلیون 695,000,000 جزئیات
هایما S7 توربو مدل 1397

هایما،S7،توربو

97 56 هزارکیلومتر 581/1 میلیون 581,100,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو هایما