هافی صفر ، هافی کارکرده ، هافی 95 ، هافی مدل ، هافی دست دوم ، هافی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

هافی لوبو

1389 28/5 میلیون 28,500,000 بیشتر

هافی لوبو

1390 30/2 میلیون 30,200,000 بیشتر

هافی لوبو

1389 29/4 میلیون 29,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.