قیمت نیسان پیکاپ تک کابین خودرو صفر وکارکرده

,Nissan ,مدل سال خودرو, دست دوم به روز و اقساطی,نیسان پیکاپ تک کابین درخرید و فروش

قیمت نیسان پیکاپ تک کابین خودرو صفر روز و کارکرده

قیمت نیسان پیکاپ تک کابین ، قیمت خودرو نیسان پیکاپ تک کابین کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو و مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1380

نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 80

399 هزارکیلومتر 241/2 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 80
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1381

نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 81

379 هزارکیلومتر 253/9 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 81
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1382

نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 82

359 هزارکیلومتر 270/1 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 82
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1383

نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 83

339 هزارکیلومتر 287/3 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 83
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1384

نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 84

319 هزارکیلومتر 305/6 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 84
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1385

نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 85

299 هزارکیلومتر 325/2 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 85
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1386

نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 86

279 هزارکیلومتر 345/9 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 86
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1387

نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 87

259 هزارکیلومتر 368 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 87
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1388

نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 88

239 هزارکیلومتر 391/5 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 88
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1389

نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 89

219 هزارکیلومتر 416/5 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 89
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1390

نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 90

199 هزارکیلومتر 443/1 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 90
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1391

نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 91

179 هزارکیلومتر 471/3 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 91
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1392

نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 92

159 هزارکیلومتر 506/8 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ تک کابین مدل 92

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو نیسان پیکاپ تک کابین صفر یا کارکرده مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت امروز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری موجود است . از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود 11 اسفند 99 .