جستجوی قیمت خودرو

قیمت نیسان پیکاپ صفر ، قیمت نیسان پیکاپ کارکرده ، قیمت نیسان پیکاپ 95 ، قیمت نیسان پیکاپ مدل ، قیمت نیسان پیکاپ دست دوم ، قیمت نیسان پیکاپ نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان پیکاپ

1390 157 میلیون 157,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1380 62 میلیون 62,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1381 74 میلیون 74,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1382 89 میلیون 89,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1383 94/2 میلیون 94,200,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1384 101/5 میلیون 101,500,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1385 108/7 میلیون 108,700,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1386 120/3 میلیون 120,300,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1387 130/5 میلیون 130,500,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1388 137/7 میلیون 137,700,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1389 145 میلیون 145,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1390 152 میلیون 152,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1391 166/7 میلیون 166,700,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1392 175/4 میلیون 175,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد