قیمت نیسان

, صفر و کارکرده ,Nissan ,مدل سال خودرو, دست دوم و روز و اقساطی,نیسان

Loading
قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1370

نیسان،پاترول 4 درب

70 598 هزارکیلومتر 158/3 میلیون قیمت
نیسان پاترول 4 درب مدل 1371

نیسان،پاترول 4 درب

71 578 هزارکیلومتر 163/2 میلیون قیمت
نیسان پاترول 4 درب مدل 1372

نیسان،پاترول 4 درب

72 558 هزارکیلومتر 168/2 میلیون قیمت
نیسان پاترول 4 درب مدل 1373

نیسان،پاترول 4 درب

73 538 هزارکیلومتر 173/4 میلیون قیمت
نیسان پاترول 4 درب مدل 1374

نیسان،پاترول 4 درب

74 518 هزارکیلومتر 178/8 میلیون قیمت
نیسان پاترول 4 درب مدل 1375

نیسان،پاترول 4 درب

75 498 هزارکیلومتر 184/3 میلیون قیمت
نیسان پاترول 4 درب مدل 1376

نیسان،پاترول 4 درب

76 478 هزارکیلومتر 190 میلیون قیمت
نیسان پاترول 4 درب مدل 1377

نیسان،پاترول 4 درب

77 458 هزارکیلومتر 198 میلیون قیمت
نیسان پاترول 4 درب مدل 1378

نیسان،پاترول 4 درب

78 438 هزارکیلومتر 206/2 میلیون قیمت
نیسان پاترول 4 درب مدل 1379

نیسان،پاترول 4 درب

79 418 هزارکیلومتر 214/8 میلیون قیمت
نیسان پاترول 4 درب مدل 1380

نیسان،پاترول 4 درب

80 398 هزارکیلومتر 223/8 میلیون قیمت
نیسان پاترول 4 درب مدل 1381

نیسان،پاترول 4 درب

81 378 هزارکیلومتر 235/5 میلیون قیمت
نیسان پاترول 4 درب مدل 1382

نیسان،پاترول 4 درب

82 358 هزارکیلومتر 250/6 میلیون قیمت
نیسان پاترول دو درب مدل 1370

نیسان،پاترول دو درب

70 598 هزارکیلومتر 143/9 میلیون قیمت
نیسان پاترول دو درب مدل 1371

نیسان،پاترول دو درب

71 578 هزارکیلومتر 148/3 میلیون قیمت
نیسان پاترول دو درب مدل 1372

نیسان،پاترول دو درب

72 558 هزارکیلومتر 152/9 میلیون قیمت
نیسان پاترول دو درب مدل 1373

نیسان،پاترول دو درب

73 538 هزارکیلومتر 157/7 میلیون قیمت
نیسان پاترول دو درب مدل 1374

نیسان،پاترول دو درب

74 518 هزارکیلومتر 162/5 میلیون قیمت
نیسان پاترول دو درب مدل 1375

نیسان،پاترول دو درب

75 498 هزارکیلومتر 167/6 میلیون قیمت
نیسان پاترول دو درب مدل 1376

نیسان،پاترول دو درب

76 478 هزارکیلومتر 172/8 میلیون قیمت
نیسان پاترول دو درب مدل 1377

نیسان،پاترول دو درب

77 458 هزارکیلومتر 180 میلیون قیمت
نیسان پاترول دو درب مدل 1378

نیسان،پاترول دو درب

78 438 هزارکیلومتر 187/5 میلیون قیمت
نیسان پاترول دو درب مدل 1379

نیسان،پاترول دو درب

79 418 هزارکیلومتر 195/3 میلیون قیمت
نیسان پاترول دو درب مدل 1380

نیسان،پاترول دو درب

80 398 هزارکیلومتر 203/4 میلیون قیمت
نیسان پاترول دو درب مدل 1381

نیسان،پاترول دو درب

81 378 هزارکیلومتر 214/1 میلیون قیمت
نیسان پاترول دو درب مدل 1382

نیسان،پاترول دو درب

82 358 هزارکیلومتر 227/8 میلیون قیمت
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1380

نیسان،پیکاپ دوکابین

80 398 هزارکیلومتر 271/2 میلیون قیمت
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1381

نیسان،پیکاپ دوکابین

81 378 هزارکیلومتر 285/5 میلیون قیمت
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1382

نیسان،پیکاپ دوکابین

82 358 هزارکیلومتر 303/7 میلیون قیمت
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1383

نیسان،پیکاپ دوکابین

83 338 هزارکیلومتر 323/1 میلیون قیمت
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1384

نیسان،پیکاپ دوکابین

84 318 هزارکیلومتر 343/8 میلیون قیمت
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1385

نیسان،پیکاپ دوکابین

85 298 هزارکیلومتر 365/7 میلیون قیمت
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1386

نیسان،پیکاپ دوکابین

86 278 هزارکیلومتر 389 میلیون قیمت
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1387

نیسان،پیکاپ دوکابین

87 258 هزارکیلومتر 413/9 میلیون قیمت
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1388

نیسان،پیکاپ دوکابین

88 238 هزارکیلومتر 445 میلیون قیمت
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1389

نیسان،پیکاپ دوکابین

89 218 هزارکیلومتر 478/5 میلیون قیمت
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1390

نیسان،پیکاپ دوکابین

90 198 هزارکیلومتر 514/6 میلیون قیمت
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1391

نیسان،پیکاپ دوکابین

91 178 هزارکیلومتر 553/3 میلیون قیمت
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1392

نیسان،پیکاپ دوکابین

92 158 هزارکیلومتر 595 میلیون قیمت
نیسان تی ینا مدل 2009

نیسان،تی ینا

2009 181 هزارکیلومتر 635/2 میلیون قیمت
نیسان تی ینا مدل 2010

نیسان،تی ینا

2010 166 هزارکیلومتر 675/7 میلیون قیمت
نیسان تی ینا مدل 2011

نیسان،تی ینا

2011 151 هزارکیلومتر 718/9 میلیون قیمت
نیسان تی ینا مدل 2012

نیسان،تی ینا

2012 136 هزارکیلومتر 773 میلیون قیمت
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول) مدل 1390

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

90 198 هزارکیلومتر 680 میلیون قیمت
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول) مدل 1391

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

91 178 هزارکیلومتر 761/6 میلیون قیمت
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول) مدل 1392

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

92 158 هزارکیلومتر 845/3 میلیون قیمت
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول) مدل 1390

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

90 198 هزارکیلومتر 625/6 میلیون قیمت
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول) مدل 1391

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

91 178 هزارکیلومتر 700/6 میلیون قیمت
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول) مدل 1392

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

92 158 هزارکیلومتر 777/7 میلیون قیمت
نیسان جوک اسپرت مدل 2016

نیسان،جوک،اسپرت

2016 76 هزارکیلومتر 886/5 میلیون قیمت
نیسان جوک اسپرت مدل 2017

نیسان،جوک،اسپرت

2017 61 هزارکیلومتر 963/6 میلیون قیمت
نیسان جوک اسپرت مدل 2017

نیسان،جوک،اسپرت

2017 1,320 میلیارد قیمت
نیسان جوک پلاتینیوم مدل 2016

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2016 76 هزارکیلومتر 705/1 میلیون قیمت
نیسان جوک پلاتینیوم مدل 2017

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2017 1,050 میلیارد قیمت
نیسان جوک پلاتینیوم مدل 2017

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2017 61 هزارکیلومتر 766/5 میلیون قیمت
نیسان جوک اسکای پک مدل 2016

نیسان،جوک،اسکای پک

2016 76 هزارکیلومتر 622/4 میلیون قیمت
نیسان جوک اسکای پک مدل 2017

نیسان،جوک،اسکای پک

2017 61 هزارکیلومتر 684 میلیون قیمت
نیسان جوک اسکای پک مدل 2017

نیسان،جوک،اسکای پک

2017 950 میلیون قیمت
نیسان رونیز مدل 1382

نیسان،رونیز

82 358 هزارکیلومتر 395/3 میلیون قیمت
نیسان رونیز مدل 1383

نیسان،رونیز

83 338 هزارکیلومتر 411/8 میلیون قیمت
نیسان رونیز مدل 1384

نیسان،رونیز

84 318 هزارکیلومتر 433/5 میلیون قیمت
نیسان رونیز مدل 1385

نیسان،رونیز

85 298 هزارکیلومتر 456/3 میلیون قیمت
نیسان رونیز مدل 1386

نیسان،رونیز

86 278 هزارکیلومتر 480/3 میلیون قیمت
نیسان رونیز مدل 1387

نیسان،رونیز

87 258 هزارکیلومتر 511 میلیون قیمت
نیسان رونیز مدل 1388

نیسان،رونیز

88 238 هزارکیلومتر 543/6 میلیون قیمت
نیسان رونیز مدل 1389

نیسان،رونیز

89 218 هزارکیلومتر 578/3 میلیون قیمت
نیسان سافاری مدل 2002

نیسان،سافاری

2002 286 هزارکیلومتر 377/3 میلیون قیمت
نیسان قشقایی مدل 2009

نیسان،قشقایی

2009 181 هزارکیلومتر 507 میلیون قیمت
نیسان قشقایی مدل 2010

نیسان،قشقایی

2010 166 هزارکیلومتر 539/4 میلیون قیمت
نیسان قشقایی مدل 2011

نیسان،قشقایی

2011 151 هزارکیلومتر 573/8 میلیون قیمت
نیسان قشقایی مدل 2012

نیسان،قشقایی

2012 136 هزارکیلومتر 610/4 میلیون قیمت
نیسان قشقایی مونتاژ مدل 1390

نیسان،قشقایی مونتاژ

90 198 هزارکیلومتر 546/5 میلیون قیمت
نیسان قشقایی مونتاژ مدل 1391

نیسان،قشقایی مونتاژ

91 178 هزارکیلومتر 581/4 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1381

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

81 378 هزارکیلومتر 308 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1382

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

82 358 هزارکیلومتر 327/7 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1383

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

83 338 هزارکیلومتر 348/6 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1384

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

84 318 هزارکیلومتر 370/9 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1385

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

85 298 هزارکیلومتر 398/8 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1386

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

86 278 هزارکیلومتر 428/8 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1387

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

87 258 هزارکیلومتر 461/1 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1388

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

88 238 هزارکیلومتر 501/2 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1389

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

89 218 هزارکیلومتر 550/8 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1390

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

90 198 هزارکیلومتر 612 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1391

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

91 178 هزارکیلومتر 680 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1381

نیسان،ماکسیما،دنده ای

81 378 هزارکیلومتر 274/4 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1382

نیسان،ماکسیما،دنده ای

82 358 هزارکیلومتر 295/1 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1383

نیسان،ماکسیما،دنده ای

83 338 هزارکیلومتر 317/3 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1384

نیسان،ماکسیما،دنده ای

84 318 هزارکیلومتر 341/2 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1385

نیسان،ماکسیما،دنده ای

85 298 هزارکیلومتر 366/9 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1386

نیسان،ماکسیما،دنده ای

86 278 هزارکیلومتر 394/5 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1387

نیسان،ماکسیما،دنده ای

87 258 هزارکیلومتر 424/2 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1388

نیسان،ماکسیما،دنده ای

88 238 هزارکیلومتر 461/1 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1389

نیسان،ماکسیما،دنده ای

89 218 هزارکیلومتر 501/2 میلیون قیمت
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1390

نیسان،ماکسیما،دنده ای

90 198 هزارکیلومتر 550/8 میلیون قیمت
نیسان مورانو مدل 2008

نیسان،مورانو

2008 196 هزارکیلومتر 583/5 میلیون قیمت
نیسان مورانو مدل 2008

نیسان،مورانو

2008 196 هزارکیلومتر 576/3 میلیون قیمت
نیسان مورانو مدل 2009

نیسان،مورانو

2009 181 هزارکیلومتر 655/6 میلیون قیمت
نیسان مورانو مدل 2009

نیسان،مورانو

2009 181 هزارکیلومتر 690/2 میلیون قیمت
نیسان مورانو مدل 2010

نیسان،مورانو

2010 166 هزارکیلومتر 762/6 میلیون قیمت
نیسان مورانو مدل 2010

نیسان،مورانو

2010 166 هزارکیلومتر 724/5 میلیون قیمت

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت روز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود

مطالب مرتبط با خودرو نیسان