قیمت نیسان پاترول 4 درب

، صفر و کارکرده ،Nissan ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،نیسان پاترول 4 درب

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1382

نیسان،پاترول 4 درب

82 356 هزارکیلومتر 250/6 میلیون 250,600,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1370

نیسان،پاترول 4 درب

70 596 هزارکیلومتر 158/3 میلیون 158,300,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1371

نیسان،پاترول 4 درب

71 576 هزارکیلومتر 163/2 میلیون 163,200,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1372

نیسان،پاترول 4 درب

72 556 هزارکیلومتر 168/2 میلیون 168,200,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1373

نیسان،پاترول 4 درب

73 536 هزارکیلومتر 173/4 میلیون 173,400,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1374

نیسان،پاترول 4 درب

74 516 هزارکیلومتر 178/8 میلیون 178,800,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1375

نیسان،پاترول 4 درب

75 496 هزارکیلومتر 184/3 میلیون 184,300,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1376

نیسان،پاترول 4 درب

76 476 هزارکیلومتر 190 میلیون 190,000,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1377

نیسان،پاترول 4 درب

77 456 هزارکیلومتر 198 میلیون 198,000,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1378

نیسان،پاترول 4 درب

78 436 هزارکیلومتر 206/2 میلیون 206,200,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1379

نیسان،پاترول 4 درب

79 416 هزارکیلومتر 214/8 میلیون 214,800,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1380

نیسان،پاترول 4 درب

80 396 هزارکیلومتر 223/8 میلیون 223,800,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1381

نیسان،پاترول 4 درب

81 376 هزارکیلومتر 235/5 میلیون 235,500,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری نیز قیمت گداری می شود

Loading