جستجوی قیمت خودرو

قیمت نیسان پاترول 4 درب صفر ، قیمت نیسان پاترول 4 درب کارکرده ، قیمت نیسان پاترول 4 درب 95 ، قیمت نیسان پاترول 4 درب مدل ، قیمت نیسان پاترول 4 درب دست دوم ، قیمت نیسان پاترول 4 درب نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان پاترول 4 درب

1373 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1370 24/4 میلیون 24,400,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1371 26/1 میلیون 26,100,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1372 27/8 میلیون 27,800,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1373 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1374 32/9 میلیون 32,900,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1375 34/6 میلیون 34,600,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1376 35 میلیون 35,000,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1377 36/5 میلیون 36,500,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1378 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1379 39/6 میلیون 39,600,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1380 41/2 میلیون 41,200,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1381 44/3 میلیون 44,300,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1382 59/8 میلیون 59,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد