قیمت نیسان پاترول 4 درب صفر ، قیمت نیسان پاترول 4 درب کارکرده ، قیمت نیسان پاترول 4 درب 95 ، قیمت نیسان پاترول 4 درب مدل ، قیمت نیسان پاترول 4 درب دست دوم ، قیمت نیسان پاترول 4 درب نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان پاترول 4 درب

1370 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1371 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1372 33/5 میلیون 33,500,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1373 35 میلیون 35,000,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1374 36/5 میلیون 36,500,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1375 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1376 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1377 40 میلیون 40,000,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1378 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1379 43 میلیون 43,000,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1380 45 میلیون 45,000,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1381 50 میلیون 50,000,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1382 59/8 میلیون 59,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.