قیمت نیسان پاترول 4 درب خودرو صفر وکارکرده

,Nissan ,مدل سال خودرو, دست دوم به روز و اقساطی,نیسان پاترول 4 درب درخرید و فروش

قیمت نیسان پاترول 4 درب خودرو صفر روز و کارکرده

قیمت نیسان پاترول 4 درب ، قیمت خودرو نیسان پاترول 4 درب کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو و مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1370

نیسان،پاترول 4 درب مدل 70

604 هزارکیلومتر 120/6 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 70
نیسان پاترول 4 درب مدل 1371

نیسان،پاترول 4 درب مدل 71

584 هزارکیلومتر 126/9 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 71
نیسان پاترول 4 درب مدل 1372

نیسان،پاترول 4 درب مدل 72

564 هزارکیلومتر 133/6 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 72
نیسان پاترول 4 درب مدل 1373

نیسان،پاترول 4 درب مدل 73

544 هزارکیلومتر 140/6 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 73
نیسان پاترول 4 درب مدل 1374

نیسان،پاترول 4 درب مدل 74

524 هزارکیلومتر 148 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 74
نیسان پاترول 4 درب مدل 1375

نیسان،پاترول 4 درب مدل 75

504 هزارکیلومتر 155/8 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 75
نیسان پاترول 4 درب مدل 1376

نیسان،پاترول 4 درب مدل 76

484 هزارکیلومتر 164 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 76
نیسان پاترول 4 درب مدل 1377

نیسان،پاترول 4 درب مدل 77

464 هزارکیلومتر 172/7 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 77
نیسان پاترول 4 درب مدل 1378

نیسان،پاترول 4 درب مدل 78

444 هزارکیلومتر 181/8 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 78
نیسان پاترول 4 درب مدل 1379

نیسان،پاترول 4 درب مدل 79

424 هزارکیلومتر 191/3 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 79
نیسان پاترول 4 درب مدل 1380

نیسان،پاترول 4 درب مدل 80

404 هزارکیلومتر 201/4 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 80
نیسان پاترول 4 درب مدل 1381

نیسان،پاترول 4 درب مدل 81

384 هزارکیلومتر 212 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 81
نیسان پاترول 4 درب مدل 1382

نیسان،پاترول 4 درب مدل 82

364 هزارکیلومتر 225/5 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 82

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو نیسان پاترول 4 درب صفر یا کارکرده مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت امروز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری موجود است . از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود 30 خرداد 400 .