قیمت نیسان پاترول دو درب خودرو صفر وکارکرده

,Nissan ,مدل سال خودرو, دست دوم به روز و اقساطی,نیسان پاترول دو درب درخرید و فروش

قیمت نیسان پاترول دو درب خودرو صفر روز و کارکرده

قیمت نیسان پاترول دو درب ، قیمت خودرو نیسان پاترول دو درب کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو و مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
نیسان پاترول دو درب مدل 1370

نیسان،پاترول دو درب مدل 70

599 هزارکیلومتر 114/6 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 70
نیسان پاترول دو درب مدل 1371

نیسان،پاترول دو درب مدل 71

579 هزارکیلومتر 120/7 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 71
نیسان پاترول دو درب مدل 1372

نیسان،پاترول دو درب مدل 72

559 هزارکیلومتر 127 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 72
نیسان پاترول دو درب مدل 1373

نیسان،پاترول دو درب مدل 73

539 هزارکیلومتر 133/7 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 73
نیسان پاترول دو درب مدل 1374

نیسان،پاترول دو درب مدل 74

519 هزارکیلومتر 140/7 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 74
نیسان پاترول دو درب مدل 1375

نیسان،پاترول دو درب مدل 75

499 هزارکیلومتر 148/1 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 75
نیسان پاترول دو درب مدل 1376

نیسان،پاترول دو درب مدل 76

479 هزارکیلومتر 155/9 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 76
نیسان پاترول دو درب مدل 1377

نیسان،پاترول دو درب مدل 77

459 هزارکیلومتر 164/2 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 77
نیسان پاترول دو درب مدل 1378

نیسان،پاترول دو درب مدل 78

439 هزارکیلومتر 172/8 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 78
نیسان پاترول دو درب مدل 1379

نیسان،پاترول دو درب مدل 79

419 هزارکیلومتر 181/9 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 79
نیسان پاترول دو درب مدل 1380

نیسان،پاترول دو درب مدل 80

399 هزارکیلومتر 191/5 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 80
نیسان پاترول دو درب مدل 1381

نیسان،پاترول دو درب مدل 81

379 هزارکیلومتر 201/6 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 81
نیسان پاترول دو درب مدل 1382

نیسان،پاترول دو درب مدل 82

359 هزارکیلومتر 214/4 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 82

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو نیسان پاترول دو درب صفر یا کارکرده مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت امروز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری موجود است . از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود 19 اسفند 99 .