قیمت نیسان پاترول دو درب صفر ، قیمت نیسان پاترول دو درب کارکرده ، قیمت نیسان پاترول دو درب 95 ، قیمت نیسان پاترول دو درب مدل ، قیمت نیسان پاترول دو درب دست دوم ، قیمت نیسان پاترول دو درب نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان پاترول دو درب

1382 60 میلیون 60,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1370 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1371 40 میلیون 40,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1372 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1373 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1374 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1375 47/5 میلیون 47,500,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1376 49 میلیون 49,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1377 51 میلیون 51,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1378 53 میلیون 53,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1379 54/5 میلیون 54,500,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1380 56 میلیون 56,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1381 58 میلیون 58,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.