جستجوی قیمت خودرو

قیمت نیسان پاترول دو درب صفر ، قیمت نیسان پاترول دو درب کارکرده ، قیمت نیسان پاترول دو درب 95 ، قیمت نیسان پاترول دو درب مدل ، قیمت نیسان پاترول دو درب دست دوم ، قیمت نیسان پاترول دو درب نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان پاترول دو درب

1370 22/7 میلیون 22,700,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1371 26/5 میلیون 26,500,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1372 28/3 میلیون 28,300,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1373 32/1 میلیون 32,100,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1374 35/8 میلیون 35,800,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1375 39/6 میلیون 39,600,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1376 41/5 میلیون 41,500,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1377 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1378 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1379 50 میلیون 50,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1380 54 میلیون 54,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1381 56 میلیون 56,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1382 60 میلیون 60,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد