قیمت نیسان پاترول دو درب خودرو صفر وکارکرده

,Nissan ,مدل سال خودرو, دست دوم به روز و اقساطی,نیسان پاترول دو درب درخرید و فروش

قیمت نیسان پاترول دو درب خودرو صفر روز و کارکرده

قیمت نیسان پاترول دو درب ، قیمت خودرو نیسان پاترول دو درب کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو و مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
نیسان پاترول دو درب مدل 1370

نیسان،پاترول دو درب مدل 70

624 هزارکیلومتر 127/2 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 70
نیسان پاترول دو درب مدل 1371

نیسان،پاترول دو درب مدل 71

604 هزارکیلومتر 133/9 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 71
نیسان پاترول دو درب مدل 1372

نیسان،پاترول دو درب مدل 72

584 هزارکیلومتر 140/9 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 72
نیسان پاترول دو درب مدل 1373

نیسان،پاترول دو درب مدل 73

564 هزارکیلومتر 148/4 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 73
نیسان پاترول دو درب مدل 1374

نیسان،پاترول دو درب مدل 74

544 هزارکیلومتر 156/2 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 74
نیسان پاترول دو درب مدل 1375

نیسان،پاترول دو درب مدل 75

524 هزارکیلومتر 164/4 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 75
نیسان پاترول دو درب مدل 1376

نیسان،پاترول دو درب مدل 76

504 هزارکیلومتر 173/1 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 76
نیسان پاترول دو درب مدل 1377

نیسان،پاترول دو درب مدل 77

484 هزارکیلومتر 182/2 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 77
نیسان پاترول دو درب مدل 1378

نیسان،پاترول دو درب مدل 78

464 هزارکیلومتر 191/8 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 78
نیسان پاترول دو درب مدل 1379

نیسان،پاترول دو درب مدل 79

444 هزارکیلومتر 201/8 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 79
نیسان پاترول دو درب مدل 1380

نیسان،پاترول دو درب مدل 80

424 هزارکیلومتر 212/5 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 80
نیسان پاترول دو درب مدل 1381

نیسان،پاترول دو درب مدل 81

404 هزارکیلومتر 223/7 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 81
نیسان پاترول دو درب مدل 1382

نیسان،پاترول دو درب مدل 82

384 هزارکیلومتر 237/9 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 82

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو نیسان پاترول دو درب صفر یا کارکرده مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت امروز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری موجود است . از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود 29 فروردین 403 .