قیمت نیسان ماکسیما صفر ، قیمت نیسان ماکسیما کارکرده ، قیمت نیسان ماکسیما 95 ، قیمت نیسان ماکسیما مدل ، قیمت نیسان ماکسیما دست دوم ، قیمت نیسان ماکسیما نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان ماکسیما دنده ای

1384 103 میلیون 103,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1386 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1386 155 میلیون 155,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1387 185 میلیون 185,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1387 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1388 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1389 210 میلیون 210,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1390 230 میلیون 230,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1388 200 میلیون 200,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1389 230 میلیون 230,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1390 250 میلیون 250,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1391 265 میلیون 265,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1382 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1382 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1381 120 میلیون 120,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1381 100 میلیون 100,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1383 120 میلیون 120,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1383 140 میلیون 140,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1384 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1384 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1385 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1385 140 میلیون 140,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.