نیسان قشقایی مونتاژ صفر ، نیسان قشقایی مونتاژ کارکرده ، نیسان قشقایی مونتاژ 95 ، نیسان قشقایی مونتاژ مدل ، نیسان قشقایی مونتاژ دست دوم ، نیسان قشقایی مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،قشقایی مونتاژ

1391 255/1 میلیون 255,100,000 بیشتر

نیسان،قشقایی مونتاژ

1390 241/2 میلیون 241,200,000 بیشتر

نیسان،قشقایی مونتاژ

1390 241/9 میلیون 241,900,000 بیشتر

نیسان،قشقایی مونتاژ

1391 258 میلیون 258,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.