نیسان قشقایی مونتاژ صفر ، نیسان قشقایی مونتاژ کارکرده ، نیسان قشقایی مونتاژ 95 ، نیسان قشقایی مونتاژ مدل ، نیسان قشقایی مونتاژ دست دوم ، نیسان قشقایی مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
نیسان قشقایی مونتاژ

نیسان،قشقایی مونتاژ

1390 270/7 میلیون 270,700,000 جزئیات
نیسان قشقایی مونتاژ

نیسان،قشقایی مونتاژ

1391 285 میلیون 285,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.