نیسان قشقایی مونتاژ صفر ، نیسان قشقایی مونتاژ کارکرده ، نیسان قشقایی مونتاژ 95 ، نیسان قشقایی مونتاژ مدل ، نیسان قشقایی مونتاژ دست دوم ، نیسان قشقایی مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان قشقایی مونتاژ

1390 298/8 میلیون 298,800,000 بیشتر

نیسان قشقایی مونتاژ

1391 330 میلیون 330,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.