نیسان قشقایی صفر ، نیسان قشقایی کارکرده ، نیسان قشقایی 95 ، نیسان قشقایی مدل ، نیسان قشقایی دست دوم ، نیسان قشقایی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،قشقایی

2012 256/6 میلیون 256,600,000 بیشتر

نیسان،قشقایی

2011 256/6 میلیون 256,600,000 بیشتر

نیسان،قشقایی

2012 273 میلیون 273,000,000 بیشتر

نیسان،قشقایی

2009 226/7 میلیون 226,700,000 بیشتر

نیسان،قشقایی

2010 241/2 میلیون 241,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.