نیسان قشقایی صفر ، نیسان قشقایی کارکرده ، نیسان قشقایی 95 ، نیسان قشقایی مدل ، نیسان قشقایی دست دوم ، نیسان قشقایی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
نیسان قشقایی

نیسان،قشقایی

2011 135 هزارکیلومتر 294/5 میلیون 294,500,000 جزئیات
نیسان قشقایی

نیسان،قشقایی

2012 120 هزارکیلومتر 310 میلیون 310,000,000 جزئیات
نیسان قشقایی

نیسان،قشقایی

2009 165 هزارکیلومتر 257/4 میلیون 257,400,000 جزئیات
نیسان قشقایی

نیسان،قشقایی

2010 150 هزارکیلومتر 276/8 میلیون 276,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.