قیمت نیسان قشقایی

- صفر و کارکرده -Nissan -مدل سال خودرو- دست دوم و روز و اقساطی-نیسان قشقایی

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
نیسان قشقایی مدل 2009

نیسان،قشقایی

2009 181 هزارکیلومتر 505/5 میلیون قیمت
نیسان قشقایی مدل 2010

نیسان،قشقایی

2010 166 هزارکیلومتر 537/8 میلیون قیمت
نیسان قشقایی مدل 2011

نیسان،قشقایی

2011 151 هزارکیلومتر 572/1 میلیون قیمت
نیسان قشقایی مدل 2012

نیسان،قشقایی

2012 136 هزارکیلومتر 608/6 میلیون قیمت

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت روز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود

Loading