قیمت نیسان قشقایی صفر ، قیمت نیسان قشقایی کارکرده ، قیمت نیسان قشقایی 95 ، قیمت نیسان قشقایی مدل ، قیمت نیسان قشقایی دست دوم ، قیمت نیسان قشقایی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان قشقایی

2011 313/8 میلیون 313,800,000 بیشتر

نیسان قشقایی

2012 345 میلیون 345,000,000 بیشتر

نیسان قشقایی

2009 250/3 میلیون 250,300,000 بیشتر

نیسان قشقایی

2010 280/7 میلیون 280,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.