جستجوی قیمت خودرو

قیمت نیسان رونیز صفر ، قیمت نیسان رونیز کارکرده ، قیمت نیسان رونیز 95 ، قیمت نیسان رونیز مدل ، قیمت نیسان رونیز دست دوم ، قیمت نیسان رونیز نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان رونیز

1382 137 میلیون 137,000,000 بیشتر

نیسان رونیز

1383 142 میلیون 142,000,000 بیشتر

نیسان رونیز

1384 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

نیسان رونیز

1385 162 میلیون 162,000,000 بیشتر

نیسان رونیز

1386 177 میلیون 177,000,000 بیشتر

نیسان رونیز

1387 187 میلیون 187,000,000 بیشتر

نیسان رونیز

1388 198 میلیون 198,000,000 بیشتر

نیسان رونیز

1389 210 میلیون 210,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد