جستجوی قیمت خودرو

قیمت نیسان رونیز صفر ، قیمت نیسان رونیز کارکرده ، قیمت نیسان رونیز 95 ، قیمت نیسان رونیز مدل ، قیمت نیسان رونیز دست دوم ، قیمت نیسان رونیز نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان رونیز

1382 128 میلیون 128,000,000 بیشتر

نیسان رونیز

1383 138/4 میلیون 138,400,000 بیشتر

نیسان رونیز

1384 140/4 میلیون 140,400,000 بیشتر

نیسان رونیز

1385 148/2 میلیون 148,200,000 بیشتر

نیسان رونیز

1386 150/1 میلیون 150,100,000 بیشتر

نیسان رونیز

1387 165/7 میلیون 165,700,000 بیشتر

نیسان رونیز

1388 175/5 میلیون 175,500,000 بیشتر

نیسان رونیز

1389 195 میلیون 195,000,000 بیشتر