قیمت نیسان رونیز

، صفر و کارکرده ،Nissan ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،نیسان رونیز

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
نیسان رونیز مدل 1384

نیسان،رونیز

84 316 هزارکیلومتر 429/7 میلیون 429,700,000 جزئیات
نیسان رونیز مدل 1385

نیسان،رونیز

85 296 هزارکیلومتر 452/3 میلیون 452,300,000 جزئیات
نیسان رونیز مدل 1386

نیسان،رونیز

86 276 هزارکیلومتر 476/1 میلیون 476,100,000 جزئیات
نیسان رونیز مدل 1387

نیسان،رونیز

87 256 هزارکیلومتر 506/5 میلیون 506,500,000 جزئیات
نیسان رونیز مدل 1388

نیسان،رونیز

88 236 هزارکیلومتر 538/9 میلیون 538,900,000 جزئیات
نیسان رونیز مدل 1389

نیسان،رونیز

89 216 هزارکیلومتر 573/3 میلیون 573,300,000 جزئیات
نیسان رونیز مدل 1382

نیسان،رونیز

82 356 هزارکیلومتر 391/9 میلیون 391,900,000 جزئیات
نیسان رونیز مدل 1383

نیسان،رونیز

83 336 هزارکیلومتر 408/2 میلیون 408,200,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری نیز قیمت گداری می شود

Loading