نیسان جوک صفر ، نیسان جوک کارکرده ، نیسان جوک 95 ، نیسان جوک مدل ، نیسان جوک دست دوم ، نیسان جوک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،جوک،اسپرت

2016 368/8 میلیون 368,800,000 جزئیات

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2017 371/2 میلیون 371,200,000 جزئیات

نیسان،جوک،اسکای پک

2017 326/2 میلیون 326,200,000 جزئیات

نیسان،جوک،اسکای پک

2016 316 میلیون 316,000,000 جزئیات

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2016 344/4 میلیون 344,400,000 جزئیات

نیسان،جوک،اسپرت

2016 392/4 میلیون 392,400,000 جزئیات

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2017 430 میلیون 430,000,000 جزئیات

نیسان،جوک،اسکای پک

2017 390 میلیون 390,000,000 جزئیات

نیسان،جوک،اسپرت

2017 490 میلیون 490,000,000 جزئیات

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2017 382/7 میلیون 382,700,000 جزئیات

نیسان،جوک،اسکای پک

2017 347/1 میلیون 347,100,000 جزئیات

نیسان،جوک،اسپرت

2017 436/1 میلیون 436,100,000 جزئیات

نیسان،جوک،اسکای پک

2016 312/3 میلیون 312,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.