نیسان جوک صفر ، نیسان جوک کارکرده ، نیسان جوک 95 ، نیسان جوک مدل ، نیسان جوک دست دوم ، نیسان جوک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،جوک،اسپرت

2016 451/7 میلیون 451,700,000 بیشتر

نیسان،جوک

2016 360 میلیون 360,000,000 بیشتر

نیسان،جوک

2016 481 میلیون 481,000,000 بیشتر

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2016 380/4 میلیون 380,400,000 بیشتر

نیسان،جوک،اسپرت

2016 480/6 میلیون 480,600,000 بیشتر

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2017 475 میلیون 475,000,000 بیشتر

نیسان،جوک،اسکای پک

2017 420 میلیون 420,000,000 بیشتر

نیسان،جوک،اسپرت

2017 600 میلیون 600,000,000 بیشتر

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2017 422/7 میلیون 422,700,000 بیشتر

نیسان،جوک،اسکای پک

2017 373/8 میلیون 373,800,000 بیشتر

نیسان،جوک،اسپرت

2017 534 میلیون 534,000,000 بیشتر

نیسان،جوک،اسکای پک

2016 336/4 میلیون 336,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.