قیمت نیسان تی ینا مونتاژ

, صفر و کارکرده ,Nissan ,مدل سال خودرو, دست دوم و روز و اقساطی,نیسان تی ینا مونتاژ

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول) مدل 1390

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

90 198 هزارکیلومتر 680 میلیون قیمت
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول) مدل 1391

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

91 178 هزارکیلومتر 761/6 میلیون قیمت
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول) مدل 1392

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

92 158 هزارکیلومتر 845/3 میلیون قیمت
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول) مدل 1390

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

90 198 هزارکیلومتر 625/6 میلیون قیمت
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول) مدل 1391

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

91 178 هزارکیلومتر 700/6 میلیون قیمت
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول) مدل 1392

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

92 158 هزارکیلومتر 777/7 میلیون قیمت

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت روز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود