Loading

نیسان تی ینا مونتاژ ، نیسان تی ینا مونتاژ صفر و کارکرده ، نیسان تی ینا مونتاژ مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو نیسان تی ینا مونتاژ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1391 161 هزارکیلومتر 430/6 میلیون 430,600,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1392 141 هزارکیلومتر 456/5 میلیون 456,500,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1392 141 هزارکیلومتر 419/9 میلیون 419,900,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1391 161 هزارکیلومتر 396/2 میلیون 396,200,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1390 181 هزارکیلومتر 370/3 میلیون 370,300,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1390 181 هزارکیلومتر 402/5 میلیون 402,500,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس