نیسان تی ینا مونتاژ صفر ، نیسان تی ینا مونتاژ کارکرده ، نیسان تی ینا مونتاژ 95 ، نیسان تی ینا مونتاژ مدل ، نیسان تی ینا مونتاژ دست دوم ، نیسان تی ینا مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

1392 339 میلیون 339,000,000 بیشتر

نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

1391 350 میلیون 350,000,000 بیشتر

نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

1392 374/5 میلیون 374,500,000 بیشتر

نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

1392 349/5 میلیون 349,500,000 بیشتر

نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

1391 325 میلیون 325,000,000 بیشتر

نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

1390 307/6 میلیون 307,600,000 بیشتر

نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

1390 332/6 میلیون 332,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.