قیمت نیسان تی ینا

، صفر و کارکرده ،Nissan ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،نیسان تی ینا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
نیسان تی ینا مدل 2011

نیسان،تی ینا

2011 150 هزارکیلومتر 746/6 میلیون 746,600,000 جزئیات
نیسان تی ینا مدل 2012

نیسان،تی ینا

2012 135 هزارکیلومتر 802/8 میلیون 802,800,000 جزئیات
نیسان تی ینا مدل 2009

نیسان،تی ینا

2009 180 هزارکیلومتر 659/7 میلیون 659,700,000 جزئیات
نیسان تی ینا مدل 2010

نیسان،تی ینا

2010 165 هزارکیلومتر 701/8 میلیون 701,800,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری نیز قیمت گداری می شود

Loading