قیمت نیسان

، صفر و کارکرده ،Nissan ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،نیسان

قیمت خودرو، به روز، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
نیسان وانت زامیاد مدل 1398

نیسان،وانت زامیاد

98 36 هزارکیلومتر 205/1 میلیون 205,100,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل مدل 2018

نیسان،ایکس تریل

2018 45 هزارکیلومتر 1,744 میلیارد 1,744,000,000 جزئیات
نیسان سافاری مدل 2002

نیسان،سافاری

2002 285 هزارکیلومتر 377/3 میلیون 377,300,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1380

نیسان،پیکاپ تک کابین

80 396 هزارکیلومتر 217 میلیون 217,000,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1381

نیسان،پیکاپ تک کابین

81 376 هزارکیلومتر 228/4 میلیون 228,400,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1382

نیسان،پیکاپ تک کابین

82 356 هزارکیلومتر 243 میلیون 243,000,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1383

نیسان،پیکاپ تک کابین

83 336 هزارکیلومتر 258/5 میلیون 258,500,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1384

نیسان،پیکاپ تک کابین

84 316 هزارکیلومتر 275 میلیون 275,000,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1385

نیسان،پیکاپ تک کابین

85 296 هزارکیلومتر 292/6 میلیون 292,600,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1386

نیسان،پیکاپ تک کابین

86 276 هزارکیلومتر 311/2 میلیون 311,200,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1387

نیسان،پیکاپ تک کابین

87 256 هزارکیلومتر 331/1 میلیون 331,100,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1388

نیسان،پیکاپ تک کابین

88 236 هزارکیلومتر 356 میلیون 356,000,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1389

نیسان،پیکاپ تک کابین

89 216 هزارکیلومتر 382/8 میلیون 382,800,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1390

نیسان،پیکاپ تک کابین

90 196 هزارکیلومتر 411/6 میلیون 411,600,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1391

نیسان،پیکاپ تک کابین

91 176 هزارکیلومتر 442/6 میلیون 442,600,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین مدل 1392

نیسان،پیکاپ تک کابین

92 156 هزارکیلومتر 476 میلیون 476,000,000 جزئیات
نیسان سرانزا مدل 1383

نیسان،سرانزا

83 336 هزارکیلومتر 353/7 میلیون 353,700,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل مدل 2016

نیسان،ایکس تریل

2016 75 هزارکیلومتر 1,287 میلیارد 1,287,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد مدل 1383

نیسان،وانت زامیاد

83 336 هزارکیلومتر 93/5 میلیون 93,500,000 جزئیات
نیسان مورانو مدل 2009

نیسان،مورانو

2009 180 هزارکیلومتر 690/2 میلیون 690,200,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1386

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

86 276 هزارکیلومتر 456/2 میلیون 456,200,000 جزئیات
نیسان قشقایی مونتاژ مدل 1390

نیسان،قشقایی مونتاژ

90 196 هزارکیلومتر 544/8 میلیون 544,800,000 جزئیات
نیسان قشقایی مدل 2011

نیسان،قشقایی

2011 150 هزارکیلومتر 572/1 میلیون 572,100,000 جزئیات
نیسان رونیز مدل 1384

نیسان،رونیز

84 316 هزارکیلومتر 429/7 میلیون 429,700,000 جزئیات
نیسان جوک پلاتینیوم مدل 2016

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2016 75 هزارکیلومتر 705/1 میلیون 705,100,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول) مدل 1391

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

91 176 هزارکیلومتر 791 میلیون 791,000,000 جزئیات
نیسان تی ینا مدل 2011

نیسان،تی ینا

2011 150 هزارکیلومتر 746/6 میلیون 746,600,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1392

نیسان،پیکاپ دوکابین

92 156 هزارکیلومتر 595 میلیون 595,000,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب مدل 1382

نیسان،پاترول دو درب

82 356 هزارکیلومتر 227/8 میلیون 227,800,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1382

نیسان،پاترول 4 درب

82 356 هزارکیلومتر 250/6 میلیون 250,600,000 جزئیات
نیسان سرانزا مدل 1384

نیسان،سرانزا

84 316 هزارکیلومتر 372/3 میلیون 372,300,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد مدل 1384

نیسان،وانت زامیاد

84 316 هزارکیلومتر 98/4 میلیون 98,400,000 جزئیات
نیسان مورانو مدل 2008

نیسان،مورانو

2008 195 هزارکیلومتر 583/5 میلیون 583,500,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1386

نیسان،ماکسیما،دنده ای

86 276 هزارکیلومتر 410/6 میلیون 410,600,000 جزئیات
نیسان قشقایی مونتاژ مدل 1391

نیسان،قشقایی مونتاژ

91 176 هزارکیلومتر 579/6 میلیون 579,600,000 جزئیات
نیسان قشقایی مدل 2012

نیسان،قشقایی

2012 135 هزارکیلومتر 608/6 میلیون 608,600,000 جزئیات
نیسان رونیز مدل 1385

نیسان،رونیز

85 296 هزارکیلومتر 452/3 میلیون 452,300,000 جزئیات
نیسان جوک اسپرت مدل 2016

نیسان،جوک،اسپرت

2016 75 هزارکیلومتر 886/5 میلیون 886,500,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول) مدل 1392

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

92 156 هزارکیلومتر 901/7 میلیون 901,700,000 جزئیات
نیسان تی ینا مدل 2012

نیسان،تی ینا

2012 135 هزارکیلومتر 802/8 میلیون 802,800,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1380

نیسان،پیکاپ دوکابین

80 396 هزارکیلومتر 271/2 میلیون 271,200,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب مدل 1370

نیسان،پاترول دو درب

70 596 هزارکیلومتر 143/9 میلیون 143,900,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1370

نیسان،پاترول 4 درب

70 596 هزارکیلومتر 158/3 میلیون 158,300,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد مدل 1399

نیسان،وانت زامیاد

99 225 میلیون 225,000,000 جزئیات
نیسان تی ینا مدل 2009

نیسان،تی ینا

2009 180 هزارکیلومتر 659/7 میلیون 659,700,000 جزئیات
نیسان تی ینا مدل 2010

نیسان،تی ینا

2010 165 هزارکیلومتر 701/8 میلیون 701,800,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول) مدل 1392

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

92 156 هزارکیلومتر 829/6 میلیون 829,600,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول) مدل 1391

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

91 176 هزارکیلومتر 727/7 میلیون 727,700,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول) مدل 1390

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

90 196 هزارکیلومتر 644 میلیون 644,000,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول) مدل 1390

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

90 196 هزارکیلومتر 700 میلیون 700,000,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1381

نیسان،پیکاپ دوکابین

81 376 هزارکیلومتر 285/5 میلیون 285,500,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1382

نیسان،پیکاپ دوکابین

82 356 هزارکیلومتر 303/7 میلیون 303,700,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1383

نیسان،پیکاپ دوکابین

83 336 هزارکیلومتر 323/1 میلیون 323,100,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1384

نیسان،پیکاپ دوکابین

84 316 هزارکیلومتر 343/8 میلیون 343,800,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1385

نیسان،پیکاپ دوکابین

85 296 هزارکیلومتر 365/7 میلیون 365,700,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1386

نیسان،پیکاپ دوکابین

86 276 هزارکیلومتر 389 میلیون 389,000,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1387

نیسان،پیکاپ دوکابین

87 256 هزارکیلومتر 413/9 میلیون 413,900,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1388

نیسان،پیکاپ دوکابین

88 236 هزارکیلومتر 445 میلیون 445,000,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1389

نیسان،پیکاپ دوکابین

89 216 هزارکیلومتر 478/5 میلیون 478,500,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1390

نیسان،پیکاپ دوکابین

90 196 هزارکیلومتر 514/6 میلیون 514,600,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1391

نیسان،پیکاپ دوکابین

91 176 هزارکیلومتر 553/3 میلیون 553,300,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب مدل 1371

نیسان،پاترول دو درب

71 576 هزارکیلومتر 148/3 میلیون 148,300,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب مدل 1372

نیسان،پاترول دو درب

72 556 هزارکیلومتر 152/9 میلیون 152,900,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب مدل 1373

نیسان،پاترول دو درب

73 536 هزارکیلومتر 157/7 میلیون 157,700,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب مدل 1374

نیسان،پاترول دو درب

74 516 هزارکیلومتر 162/5 میلیون 162,500,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب مدل 1375

نیسان،پاترول دو درب

75 496 هزارکیلومتر 167/6 میلیون 167,600,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب مدل 1376

نیسان،پاترول دو درب

76 476 هزارکیلومتر 172/8 میلیون 172,800,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب مدل 1377

نیسان،پاترول دو درب

77 456 هزارکیلومتر 180 میلیون 180,000,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب مدل 1378

نیسان،پاترول دو درب

78 436 هزارکیلومتر 187/5 میلیون 187,500,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب مدل 1379

نیسان،پاترول دو درب

79 416 هزارکیلومتر 195/3 میلیون 195,300,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب مدل 1380

نیسان،پاترول دو درب

80 396 هزارکیلومتر 203/4 میلیون 203,400,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب مدل 1381

نیسان،پاترول دو درب

81 376 هزارکیلومتر 214/1 میلیون 214,100,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1371

نیسان،پاترول 4 درب

71 576 هزارکیلومتر 163/2 میلیون 163,200,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1372

نیسان،پاترول 4 درب

72 556 هزارکیلومتر 168/2 میلیون 168,200,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1373

نیسان،پاترول 4 درب

73 536 هزارکیلومتر 173/4 میلیون 173,400,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1374

نیسان،پاترول 4 درب

74 516 هزارکیلومتر 178/8 میلیون 178,800,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1375

نیسان،پاترول 4 درب

75 496 هزارکیلومتر 184/3 میلیون 184,300,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1376

نیسان،پاترول 4 درب

76 476 هزارکیلومتر 190 میلیون 190,000,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1377

نیسان،پاترول 4 درب

77 456 هزارکیلومتر 198 میلیون 198,000,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1378

نیسان،پاترول 4 درب

78 436 هزارکیلومتر 206/2 میلیون 206,200,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1379

نیسان،پاترول 4 درب

79 416 هزارکیلومتر 214/8 میلیون 214,800,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1380

نیسان،پاترول 4 درب

80 396 هزارکیلومتر 223/8 میلیون 223,800,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1381

نیسان،پاترول 4 درب

81 376 هزارکیلومتر 235/5 میلیون 235,500,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل مدل 2018

نیسان،ایکس تریل

2018 2,180 میلیارد 2,180,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد مدل 1385

نیسان،وانت زامیاد

85 296 هزارکیلومتر 103/6 میلیون 103,600,000 جزئیات
نیسان مورانو مدل 2008

نیسان،مورانو

2008 195 هزارکیلومتر 576/3 میلیون 576,300,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1387

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

87 256 هزارکیلومتر 490/6 میلیون 490,600,000 جزئیات
نیسان قشقایی مدل 2009

نیسان،قشقایی

2009 180 هزارکیلومتر 505/5 میلیون 505,500,000 جزئیات
نیسان رونیز مدل 1386

نیسان،رونیز

86 276 هزارکیلومتر 476/1 میلیون 476,100,000 جزئیات
نیسان جوک پلاتینیوم مدل 2017

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2017 1,050 میلیارد 1,050,000,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل مدل 2017

نیسان،ایکس تریل

2017 60 هزارکیلومتر 1,430 میلیارد 1,430,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد مدل 1386

نیسان،وانت زامیاد

86 276 هزارکیلومتر 109/1 میلیون 109,100,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1387

نیسان،ماکسیما،دنده ای

87 256 هزارکیلومتر 441/5 میلیون 441,500,000 جزئیات
نیسان قشقایی مدل 2010

نیسان،قشقایی

2010 165 هزارکیلومتر 537/8 میلیون 537,800,000 جزئیات
نیسان رونیز مدل 1387

نیسان،رونیز

87 256 هزارکیلومتر 506/5 میلیون 506,500,000 جزئیات
نیسان جوک اسکای پک مدل 2017

نیسان،جوک،اسکای پک

2017 950 میلیون 950,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد مدل 1387

نیسان،وانت زامیاد

87 256 هزارکیلومتر 114/8 میلیون 114,800,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1388

نیسان،ماکسیما،دنده ای

88 236 هزارکیلومتر 479/9 میلیون 479,900,000 جزئیات
نیسان رونیز مدل 1388

نیسان،رونیز

88 236 هزارکیلومتر 538/9 میلیون 538,900,000 جزئیات
نیسان جوک اسپرت مدل 2017

نیسان،جوک،اسپرت

2017 1,320 میلیارد 1,320,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد مدل 1388

نیسان،وانت زامیاد

88 236 هزارکیلومتر 120/9 میلیون 120,900,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1389

نیسان،ماکسیما،دنده ای

89 216 هزارکیلومتر 521/7 میلیون 521,700,000 جزئیات
نیسان رونیز مدل 1389

نیسان،رونیز

89 216 هزارکیلومتر 573/3 میلیون 573,300,000 جزئیات
نیسان جوک پلاتینیوم مدل 2017

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2017 60 هزارکیلومتر 766/5 میلیون 766,500,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد مدل 1389

نیسان،وانت زامیاد

89 216 هزارکیلومتر 127/2 میلیون 127,200,000 جزئیات
نیسان مورانو مدل 2010

نیسان،مورانو

2010 165 هزارکیلومتر 762/6 میلیون 762,600,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1390

نیسان،ماکسیما،دنده ای

90 196 هزارکیلومتر 573/3 میلیون 573,300,000 جزئیات
نیسان رونیز مدل 1382

نیسان،رونیز

82 356 هزارکیلومتر 391/9 میلیون 391,900,000 جزئیات
نیسان جوک اسکای پک مدل 2017

نیسان،جوک،اسکای پک

2017 60 هزارکیلومتر 684 میلیون 684,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد مدل 1390

نیسان،وانت زامیاد

90 196 هزارکیلومتر 133/9 میلیون 133,900,000 جزئیات
نیسان مورانو مدل 2012

نیسان،مورانو

2012 135 هزارکیلومتر 889/5 میلیون 889,500,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1388

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

88 236 هزارکیلومتر 533/2 میلیون 533,200,000 جزئیات
نیسان رونیز مدل 1383

نیسان،رونیز

83 336 هزارکیلومتر 408/2 میلیون 408,200,000 جزئیات
نیسان جوک اسپرت مدل 2017

نیسان،جوک،اسپرت

2017 60 هزارکیلومتر 963/6 میلیون 963,600,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد مدل 1391

نیسان،وانت زامیاد

91 176 هزارکیلومتر 141 میلیون 141,000,000 جزئیات
نیسان مورانو مدل 2012

نیسان،مورانو

2012 135 هزارکیلومتر 936/3 میلیون 936,300,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1389

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

89 216 هزارکیلومتر 579/6 میلیون 579,600,000 جزئیات
نیسان جوک اسکای پک مدل 2016

نیسان،جوک،اسکای پک

2016 75 هزارکیلومتر 622/4 میلیون 622,400,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد مدل 1392

نیسان،وانت زامیاد

92 156 هزارکیلومتر 148/4 میلیون 148,400,000 جزئیات
نیسان مورانو مدل 2009

نیسان،مورانو

2009 180 هزارکیلومتر 655/6 میلیون 655,600,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1390

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

90 196 هزارکیلومتر 637 میلیون 637,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد مدل 1393

نیسان،وانت زامیاد

93 136 هزارکیلومتر 156/2 میلیون 156,200,000 جزئیات
نیسان مورانو مدل 2010

نیسان،مورانو

2010 165 هزارکیلومتر 724/5 میلیون 724,500,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1391

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

91 176 هزارکیلومتر 700 میلیون 700,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد مدل 1394

نیسان،وانت زامیاد

94 116 هزارکیلومتر 164/4 میلیون 164,400,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1382

نیسان،ماکسیما،دنده ای

82 356 هزارکیلومتر 307/1 میلیون 307,100,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد مدل 1395

نیسان،وانت زامیاد

95 96 هزارکیلومتر 173/1 میلیون 173,100,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1382

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

82 356 هزارکیلومتر 341/3 میلیون 341,300,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد مدل 1396

نیسان،وانت زامیاد

96 76 هزارکیلومتر 183/2 میلیون 183,200,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1381

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

81 376 هزارکیلومتر 317/4 میلیون 317,400,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد مدل 1397

نیسان،وانت زامیاد

97 56 هزارکیلومتر 193/8 میلیون 193,800,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد مدل 1382

نیسان،وانت زامیاد

82 356 هزارکیلومتر 88/8 میلیون 88,800,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1381

نیسان،ماکسیما،دنده ای

81 376 هزارکیلومتر 285/6 میلیون 285,600,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1383

نیسان،ماکسیما،دنده ای

83 336 هزارکیلومتر 330/3 میلیون 330,300,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1383

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

83 336 هزارکیلومتر 367 میلیون 367,000,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1384

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

84 316 هزارکیلومتر 394/6 میلیون 394,600,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1384

نیسان،ماکسیما،دنده ای

84 316 هزارکیلومتر 355/1 میلیون 355,100,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1385

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

85 296 هزارکیلومتر 424/3 میلیون 424,300,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1385

نیسان،ماکسیما،دنده ای

85 296 هزارکیلومتر 381/9 میلیون 381,900,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو نیسان