Loading

میتسوبیشی پاجرو 4 درب ، میتسوبیشی پاجرو 4 درب صفر و کارکرده ، میتسوبیشی پاجرو 4 درب مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو میتسوبیشی پاجرو 4 درب

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
میتسوبیشی پاجرو 4 درب

میتسوبیشی،پاجرو 4 درب

2009 168 هزارکیلومتر 646/1 میلیون 646,100,000 جزئیات
میتسوبیشی پاجرو 4 درب

میتسوبیشی،پاجرو 4 درب

2008 183 هزارکیلومتر 620/2 میلیون 620,200,000 جزئیات
میتسوبیشی پاجرو 4 درب

میتسوبیشی،پاجرو 4 درب

2007 198 هزارکیلومتر 564/4 میلیون 564,400,000 جزئیات
میتسوبیشی پاجرو 4 درب

میتسوبیشی،پاجرو 4 درب

2006 213 هزارکیلومتر 496/7 میلیون 496,700,000 جزئیات
میتسوبیشی پاجرو 4 درب

میتسوبیشی،پاجرو 4 درب

2010 153 هزارکیلومتر 710 میلیون 710,000,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس