میتسوبیشی پاجرو 2 درب صفر ، میتسوبیشی پاجرو 2 درب کارکرده ، میتسوبیشی پاجرو 2 درب 95 ، میتسوبیشی پاجرو 2 درب مدل ، میتسوبیشی پاجرو 2 درب دست دوم ، میتسوبیشی پاجرو 2 درب نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

میتسوبیشی،پاجرو 2 درب،اتوماتیک

2010 470 میلیون 470,000,000 بیشتر

میتسوبیشی،پاجرو 2 درب،اتوماتیک

2010 500 میلیون 500,000,000 بیشتر

میتسوبیشی،پاجرو 2 درب،اتوماتیک

2007 376/7 میلیون 376,700,000 بیشتر

میتسوبیشی،پاجرو 2 درب،اتوماتیک

2008 414 میلیون 414,000,000 بیشتر

میتسوبیشی،پاجرو 2 درب،اتوماتیک

2009 455 میلیون 455,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.