میتسوبیشی پاجرو 2 درب صفر ، میتسوبیشی پاجرو 2 درب کارکرده ، میتسوبیشی پاجرو 2 درب 95 ، میتسوبیشی پاجرو 2 درب مدل ، میتسوبیشی پاجرو 2 درب دست دوم ، میتسوبیشی پاجرو 2 درب نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
میتسوبیشی پاجرو 2 درب اتوماتیک

میتسوبیشی،پاجرو 2 درب،اتوماتیک

2010 150 هزارکیلومتر 540 میلیون 540,000,000 جزئیات
میتسوبیشی پاجرو 2 درب اتوماتیک

میتسوبیشی،پاجرو 2 درب،اتوماتیک

2007 195 هزارکیلومتر 429/2 میلیون 429,200,000 جزئیات
میتسوبیشی پاجرو 2 درب اتوماتیک

میتسوبیشی،پاجرو 2 درب،اتوماتیک

2008 180 هزارکیلومتر 471/7 میلیون 471,700,000 جزئیات
میتسوبیشی پاجرو 2 درب اتوماتیک

میتسوبیشی،پاجرو 2 درب،اتوماتیک

2009 165 هزارکیلومتر 491/4 میلیون 491,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.