میتسوبیشی پاجرو مونتاژ صفر ، میتسوبیشی پاجرو مونتاژ کارکرده ، میتسوبیشی پاجرو مونتاژ 95 ، میتسوبیشی پاجرو مونتاژ مدل ، میتسوبیشی پاجرو مونتاژ دست دوم ، میتسوبیشی پاجرو مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

میتسوبیشی پاجرو مونتاژ اتوماتیک

1386 334/7 میلیون 334,700,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو مونتاژ دنده ای

1386 309/7 میلیون 309,700,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو مونتاژ اتوماتیک

1384 277/1 میلیون 277,100,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو مونتاژ دنده ای

1384 252/7 میلیون 252,700,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو مونتاژ اتوماتیک

1385 304/5 میلیون 304,500,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو مونتاژ دنده ای

1385 279/8 میلیون 279,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.