مزدا 2 صفر ، مزدا 2 کارکرده ، مزدا 2 95 ، مزدا 2 مدل ، مزدا 2 دست دوم ، مزدا 2 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

مزدا 2

1390 138/1 میلیون 138,100,000 بیشتر

مزدا 2

1391 142/3 میلیون 142,300,000 بیشتر

مزدا 2

1392 149/8 میلیون 149,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.