مزدا 2 صفر ، مزدا 2 کارکرده ، مزدا 2 95 ، مزدا 2 مدل ، مزدا 2 دست دوم ، مزدا 2 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

مزدا 2

1390 147/8 میلیون 147,800,000 بیشتر

مزدا 2

1391 152/8 میلیون 152,800,000 بیشتر

مزدا 2

1392 161 میلیون 161,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.