قیمت مزدا 2

، صفر و کارکرده ،Mazda ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،مزدا 2

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
مزدا 2 مدل 1390

مزدا،2

90 196 هزارکیلومتر 331/6 میلیون 331,600,000 جزئیات
مزدا 2 مدل 1391

مزدا،2

91 176 هزارکیلومتر 349 میلیون 349,000,000 جزئیات
مزدا 2 مدل 1392

مزدا،2

92 156 هزارکیلومتر 367/4 میلیون 367,400,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو مزدا 2