Loading

مزدا 2 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Mazda ،

قیمت خودرو مزدا 2

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
مزدا 2

مزدا،2

1390 191 هزارکیلومتر 391/1 میلیون 391,100,000 جزئیات
مزدا 2

مزدا،2

1391 171 هزارکیلومتر 411/6 میلیون 411,600,000 جزئیات
مزدا 2

مزدا،2

1392 151 هزارکیلومتر 433/3 میلیون 433,300,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو مزدا 2

ارتباط باکارشناس