Loading

مزدا 2 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ، ،

قیمت خودرو مزدا 2

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
مزدا 2

مزدا،2

1390 181 هزارکیلومتر 195/2 میلیون 195,200,000 جزئیات
مزدا 2

مزدا،2

1391 161 هزارکیلومتر 205/5 میلیون 205,500,000 جزئیات
مزدا 2

مزدا،2

1392 141 هزارکیلومتر 216/3 میلیون 216,300,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس