قیمت مزدا وانت دو کابین صفر ، قیمت مزدا وانت دو کابین کارکرده ، قیمت مزدا وانت دو کابین 95 ، قیمت مزدا وانت دو کابین مدل ، قیمت مزدا وانت دو کابین دست دوم ، قیمت مزدا وانت دو کابین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

مزدا وانت دو کابین

1380 36 میلیون 36,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1381 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1382 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1383 45 میلیون 45,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1384 48 میلیون 48,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1385 51 میلیون 51,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1386 54 میلیون 54,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1387 57 میلیون 57,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1388 60 میلیون 60,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1389 65 میلیون 65,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1390 68 میلیون 68,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1391 71 میلیون 71,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1392 75 میلیون 75,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1393 78 میلیون 78,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1394 81 میلیون 81,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1395 85 میلیون 85,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.