قیمت مزدا وانت تک کابین صفر ، قیمت مزدا وانت تک کابین کارکرده ، قیمت مزدا وانت تک کابین 95 ، قیمت مزدا وانت تک کابین مدل ، قیمت مزدا وانت تک کابین دست دوم ، قیمت مزدا وانت تک کابین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

مزدا وانت تک کابین

1382 22 میلیون 22,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1383 36 میلیون 36,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1384 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1385 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1386 45 میلیون 45,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1387 48 میلیون 48,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1388 52 میلیون 52,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1389 55 میلیون 55,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1390 58 میلیون 58,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1391 61 میلیون 61,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1392 64 میلیون 64,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1393 67 میلیون 67,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1394 71 میلیون 71,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1395 75 میلیون 75,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1381 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1380 27 میلیون 27,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1382 33 میلیون 33,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.