Loading

لیفان X60 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Lifan ،

قیمت خودرو لیفان X60

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 425 میلیون 425,000,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1391 171 هزارکیلومتر 0 میلیون 0 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1392 151 هزارکیلومتر 0 میلیون 0 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1393 131 هزارکیلومتر 0 میلیون 0 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1394 111 هزارکیلومتر 0 میلیون 0 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1395 91 هزارکیلومتر 0 میلیون 0 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 51 هزارکیلومتر 0 میلیون 0 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1395 91 هزارکیلومتر 0 میلیون 0 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1396 71 هزارکیلومتر 0 میلیون 0 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1396 71 هزارکیلومتر 0 میلیون 0 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو لیفان X60

ارتباط باکارشناس