جستجوی قیمت خودرو

قیمت لیفان X60 صفر ، قیمت لیفان X60 کارکرده ، قیمت لیفان X60 95 ، قیمت لیفان X60 مدل ، قیمت لیفان X60 دست دوم ، قیمت لیفان X60 نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان X60 دنده ای

1395 87 میلیون 87,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 88 میلیون 88,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 124 میلیون 124,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1395 101 میلیون 101,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1396 108 میلیون 108,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1396 93 میلیون 93,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1391 70 میلیون 70,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1392 75 میلیون 75,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 80 میلیون 80,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 84 میلیون 84,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 88 میلیون 88,000,000 بیشتر