قیمت لیفان X60 صفر ، قیمت لیفان X60 کارکرده ، قیمت لیفان X60 95 ، قیمت لیفان X60 مدل ، قیمت لیفان X60 دست دوم ، قیمت لیفان X60 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان X60 اتوماتیک

1398 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1391 79/7 میلیون 79,700,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1392 83 میلیون 83,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 93 میلیون 93,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1392 89/1 میلیون 89,100,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 92/1 میلیون 92,100,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 98/8 میلیون 98,800,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 105/5 میلیون 105,500,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 142/2 میلیون 142,200,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 153 میلیون 153,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1395 128/6 میلیون 128,600,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1396 136 میلیون 136,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1396 113/1 میلیون 113,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.