Loading

لیفان X60 ، لیفان X60 صفر و کارکرده ، لیفان X60 مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو لیفان X60

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 197 میلیون 197,000,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1391 161 هزارکیلومتر 105/4 میلیون 105,400,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1392 141 هزارکیلومتر 110/9 میلیون 110,900,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1393 121 هزارکیلومتر 118 میلیون 118,000,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1394 101 هزارکیلومتر 126/9 میلیون 126,900,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1395 81 هزارکیلومتر 138 میلیون 138,000,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 41 هزارکیلومتر 185/1 میلیون 185,100,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1395 81 هزارکیلومتر 153/3 میلیون 153,300,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1396 61 هزارکیلومتر 168/5 میلیون 168,500,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1396 61 هزارکیلومتر 151/6 میلیون 151,600,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس