قیمت لیفان X60

، صفر و کارکرده ،Lifan ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،لیفان X60 ،قیمت محصولات کرمان موتور

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
لیفان X60 دنده ای مدل 1391

لیفان،X60،دنده ای

91 176 هزارکیلومتر 186/8 میلیون 186,800,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای مدل 1392

لیفان،X60،دنده ای

92 156 هزارکیلومتر 198/7 میلیون 198,700,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای مدل 1393

لیفان،X60،دنده ای

93 136 هزارکیلومتر 213/7 میلیون 213,700,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای مدل 1394

لیفان،X60،دنده ای

94 116 هزارکیلومتر 229/7 میلیون 229,700,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای مدل 1395

لیفان،X60،دنده ای

95 96 هزارکیلومتر 249/7 میلیون 249,700,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک مدل 1397

لیفان،X60،اتوماتیک

97 56 هزارکیلومتر 351 میلیون 351,000,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک مدل 1395

لیفان،X60،اتوماتیک

95 96 هزارکیلومتر 293/8 میلیون 293,800,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک مدل 1396

لیفان،X60،اتوماتیک

96 76 هزارکیلومتر 319/4 میلیون 319,400,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای مدل 1396

لیفان،X60،دنده ای

96 76 هزارکیلومتر 271/4 میلیون 271,400,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری نیز قیمت گداری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو لیفان X60