Loading

لیفان X60 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Lifan ،

قیمت خودرو لیفان X60

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1394 115 هزارکیلومتر 135/5 میلیون 135,500,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 212 میلیون 212,000,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1391 161 هزارکیلومتر 113/4 میلیون 113,400,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1392 141 هزارکیلومتر 119/4 میلیون 119,400,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1393 121 هزارکیلومتر 127 میلیون 127,000,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1394 101 هزارکیلومتر 136/6 میلیون 136,600,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1395 81 هزارکیلومتر 148/5 میلیون 148,500,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 41 هزارکیلومتر 199/2 میلیون 199,200,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1395 81 هزارکیلومتر 165 میلیون 165,000,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1396 61 هزارکیلومتر 181/3 میلیون 181,300,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1396 61 هزارکیلومتر 163/2 میلیون 163,200,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس