جستجوی قیمت خودرو

قیمت لیفان X60 صفر ، قیمت لیفان X60 کارکرده ، قیمت لیفان X60 95 ، قیمت لیفان X60 مدل ، قیمت لیفان X60 دست دوم ، قیمت لیفان X60 نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان X60 اتوماتیک

1395 120 میلیون 120,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 87 میلیون 87,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 133/6 میلیون 133,600,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 145 میلیون 145,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1395 120 میلیون 120,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1396 127/9 میلیون 127,900,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1396 110/8 میلیون 110,800,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1391 82/5 میلیون 82,500,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1392 87 میلیون 87,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 92/7 میلیون 92,700,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 97/2 میلیون 97,200,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 102/9 میلیون 102,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد