قیمت لیفان X60 صفر ، قیمت لیفان X60 کارکرده ، قیمت لیفان X60 95 ، قیمت لیفان X60 مدل ، قیمت لیفان X60 دست دوم ، قیمت لیفان X60 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان X60 دنده ای

1393 98 میلیون 98,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1395 129 میلیون 129,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1398 171 میلیون 171,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1391 86/1 میلیون 86,100,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1392 96/2 میلیون 96,200,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 99/5 میلیون 99,500,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 106/7 میلیون 106,700,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 113/9 میلیون 113,900,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 156 میلیون 156,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1395 137/4 میلیون 137,400,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1396 145/2 میلیون 145,200,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1396 122/3 میلیون 122,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.