Loading

لیفان X50 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ، ،

قیمت خودرو لیفان X50

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 0 میلیون 0 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 41 هزارکیلومتر 142/5 میلیون 142,500,000 جزئیات
لیفان X50 دنده ای

لیفان،X50،دنده ای

1396 61 هزارکیلومتر 120/5 میلیون 120,500,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1396 61 هزارکیلومتر 133/9 میلیون 133,900,000 جزئیات
لیفان X50 دنده ای

لیفان،X50،دنده ای

1394 101 هزارکیلومتر 103/1 میلیون 103,100,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1394 101 هزارکیلومتر 114/6 میلیون 114,600,000 جزئیات
لیفان X50 دنده ای

لیفان،X50،دنده ای

1395 81 هزارکیلومتر 112/1 میلیون 112,100,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1395 81 هزارکیلومتر 124/5 میلیون 124,500,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس