قیمت لیفان X50

، صفر و کارکرده ،Lifan ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،لیفان X50 ،قیمت محصولات کرمان موتور

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
لیفان X50 اتوماتیک مدل 1397

لیفان،X50،اتوماتیک

97 56 هزارکیلومتر 271/4 میلیون 271,400,000 جزئیات
لیفان X50 دنده ای مدل 1396

لیفان،X50،دنده ای

96 76 هزارکیلومتر 212/5 میلیون 212,500,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک مدل 1396

لیفان،X50،اتوماتیک

96 76 هزارکیلومتر 244/3 میلیون 244,300,000 جزئیات
لیفان X50 دنده ای مدل 1394

لیفان،X50،دنده ای

94 116 هزارکیلومتر 177/9 میلیون 177,900,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک مدل 1394

لیفان،X50،اتوماتیک

94 116 هزارکیلومتر 204/5 میلیون 204,500,000 جزئیات
لیفان X50 دنده ای مدل 1395

لیفان،X50،دنده ای

95 96 هزارکیلومتر 193/4 میلیون 193,400,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک مدل 1395

لیفان،X50،اتوماتیک

95 96 هزارکیلومتر 222/3 میلیون 222,300,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری نیز قیمت گداری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو لیفان X50