جستجوی قیمت خودرو

قیمت لیفان X50 صفر ، قیمت لیفان X50 کارکرده ، قیمت لیفان X50 95 ، قیمت لیفان X50 مدل ، قیمت لیفان X50 دست دوم ، قیمت لیفان X50 نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان X50 دنده ای

1396 86/3 میلیون 86,300,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1395 91 میلیون 91,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1396 96/8 میلیون 96,800,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1394 76/4 میلیون 76,400,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1394 85/4 میلیون 85,400,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1395 79/9 میلیون 79,900,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1395 91 میلیون 91,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1395 90/8 میلیون 90,800,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1397 108 میلیون 108,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1394 84 میلیون 84,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1397 102/3 میلیون 102,300,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1394 86 میلیون 86,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1395 93 میلیون 93,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1394 87 میلیون 87,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1395 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1395 94/5 میلیون 94,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد