قیمت لیفان X50 صفر ، قیمت لیفان X50 کارکرده ، قیمت لیفان X50 95 ، قیمت لیفان X50 مدل ، قیمت لیفان X50 دست دوم ، قیمت لیفان X50 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان X50 اتوماتیک

1398 125 میلیون 125,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1397 113/4 میلیون 113,400,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1396 95/4 میلیون 95,400,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1396 106/3 میلیون 106,300,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1394 82/1 میلیون 82,100,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1394 92/4 میلیون 92,400,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1395 88/2 میلیون 88,200,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1395 98/8 میلیون 98,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.