جستجوی قیمت خودرو

قیمت لیفان X50 صفر ، قیمت لیفان X50 کارکرده ، قیمت لیفان X50 95 ، قیمت لیفان X50 مدل ، قیمت لیفان X50 دست دوم ، قیمت لیفان X50 نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان X50 اتوماتیک

1397 98 میلیون 98,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1397 90 میلیون 90,000,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1396 77 میلیون 77,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1396 85 میلیون 85,000,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1394 64 میلیون 64,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1394 76 میلیون 76,000,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1395 71 میلیون 71,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1395 81 میلیون 81,000,000 بیشتر