لیفان 820 صفر ، لیفان 820 کارکرده ، لیفان 820 95 ، لیفان 820 مدل ، لیفان 820 دست دوم ، لیفان 820 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
لیفان 820

لیفان،820

1397 250 میلیون 250,000,000 جزئیات
لیفان 820

لیفان،820

1396 213/9 میلیون 213,900,000 جزئیات
لیفان 820

لیفان،820

1395 198 میلیون 198,000,000 جزئیات
لیفان 820

لیفان،820

1397 230 میلیون 230,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.