Loading

لیفان 620_1800 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ، ،

قیمت خودرو لیفان 620_1800

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1393 121 هزارکیلومتر 88/5 میلیون 88,500,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1394 101 هزارکیلومتر 95/2 میلیون 95,200,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1395 81 هزارکیلومتر 103/5 میلیون 103,500,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1390 181 هزارکیلومتر 75/1 میلیون 75,100,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1391 161 هزارکیلومتر 79 میلیون 79,000,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1392 141 هزارکیلومتر 83/2 میلیون 83,200,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس