Loading

لیفان 620_1600 ، لیفان 620_1600 صفر و کارکرده ، لیفان 620_1600 مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو لیفان 620_1600

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
لیفان 620_1600

لیفان،620_1600

1391 161 هزارکیلومتر 75/1 میلیون 75,100,000 جزئیات
لیفان 620_1600

لیفان،620_1600

1392 141 هزارکیلومتر 79 میلیون 79,000,000 جزئیات
لیفان 620_1600

لیفان،620_1600

1393 121 هزارکیلومتر 84/1 میلیون 84,100,000 جزئیات
لیفان 620_1600

لیفان،620_1600

1390 181 هزارکیلومتر 71/3 میلیون 71,300,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس