Loading

لیفان 520i ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Lifan ،

قیمت خودرو لیفان 520i

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
لیفان 520i

لیفان،520i

1390 191 هزارکیلومتر 87/1 میلیون 87,100,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1391 171 هزارکیلومتر 87/1 میلیون 87,100,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1392 151 هزارکیلومتر 97/9 میلیون 97,900,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1387 251 هزارکیلومتر 71/4 میلیون 71,400,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1388 231 هزارکیلومتر 76/9 میلیون 76,900,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1389 211 هزارکیلومتر 81/8 میلیون 81,800,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو لیفان 520i

ارتباط باکارشناس