Loading

لیفان 520i ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ، ،

قیمت خودرو لیفان 520i

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
لیفان 520i

لیفان،520i

1390 181 هزارکیلومتر 46/8 میلیون 46,800,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1391 161 هزارکیلومتر 46/8 میلیون 46,800,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1392 141 هزارکیلومتر 52/1 میلیون 52,100,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1387 241 هزارکیلومتر 38/3 میلیون 38,300,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1388 221 هزارکیلومتر 41/3 میلیون 41,300,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1389 201 هزارکیلومتر 44 میلیون 44,000,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس