Loading

لیفان 520i ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Lifan ،

قیمت خودرو لیفان 520i

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
لیفان 520i

لیفان،520i

1390 181 هزارکیلومتر 48/7 میلیون 48,700,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1391 161 هزارکیلومتر 48/7 میلیون 48,700,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1392 141 هزارکیلومتر 54/2 میلیون 54,200,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1387 241 هزارکیلومتر 39/9 میلیون 39,900,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1388 221 هزارکیلومتر 42/9 میلیون 42,900,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1389 201 هزارکیلومتر 45/7 میلیون 45,700,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس