لیفان 520 صفر ، لیفان 520 کارکرده ، لیفان 520 95 ، لیفان 520 مدل ، لیفان 520 دست دوم ، لیفان 520 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
لیفان 520

لیفان،520

1389 39/5 میلیون 39,500,000 جزئیات
لیفان 520

لیفان،520

1387 35/5 میلیون 35,500,000 جزئیات
لیفان 520

لیفان،520

1388 37 میلیون 37,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.