قیمت فولوکس گل خودرو صفر وکارکرده

,Volkswagen Gol ,مدل سال خودرو, دست دوم به روز و اقساطی,فولوکس گل درخرید و فروش

قیمت فولوکس گل خودرو صفر روز و کارکرده

قیمت فولوکس گل ، قیمت خودرو فولوکس گل کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو و مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
فولوکس گل مدل 1384

فولوکس،گل مدل 84

324 هزارکیلومتر 92/4 میلیون قیمت فولوکس،گل مدل 84
فولوکس گل مدل 1385

فولوکس،گل مدل 85

304 هزارکیلومتر 97/3 میلیون قیمت فولوکس،گل مدل 85
فولوکس گل مدل 1386

فولوکس،گل مدل 86

284 هزارکیلومتر 102/4 میلیون قیمت فولوکس،گل مدل 86
فولوکس گل مدل 1387

فولوکس،گل مدل 87

264 هزارکیلومتر 107/8 میلیون قیمت فولوکس،گل مدل 87
فولوکس گل مدل 1388

فولوکس،گل مدل 88

244 هزارکیلومتر 113/5 میلیون قیمت فولوکس،گل مدل 88
فولوکس گل مدل 1389

فولوکس،گل مدل 89

224 هزارکیلومتر 120/7 میلیون قیمت فولوکس،گل مدل 89

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو فولوکس گل صفر یا کارکرده مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت امروز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری موجود است . از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود 25 خرداد 400 .

مطالب مرتبط با خودرو فولوکس گل