قیمت فولوکس گل

- صفر و کارکرده -Volkswagen Gol -مدل سال خودرو- دست دوم و روز و اقساطی-فولوکس گل

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
فولوکس گل مدل 1384

فولوکس،گل

84 318 هزارکیلومتر 75/2 میلیون قیمت
فولوکس گل مدل 1385

فولوکس،گل

85 298 هزارکیلومتر 79/2 میلیون قیمت
فولوکس گل مدل 1386

فولوکس،گل

86 278 هزارکیلومتر 83/4 میلیون قیمت
فولوکس گل مدل 1387

فولوکس،گل

87 258 هزارکیلومتر 87/8 میلیون قیمت
فولوکس گل مدل 1388

فولوکس،گل

88 238 هزارکیلومتر 92/4 میلیون قیمت
فولوکس گل مدل 1389

فولوکس،گل

89 218 هزارکیلومتر 98/3 میلیون قیمت

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت روز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو فولوکس گل