Loading

فولوکس گل ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Volkswagen Gol ،

قیمت خودرو فولوکس گل

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
فولوکس گل

فولوکس،گل

1386 271 هزارکیلومتر 96/7 میلیون 96,700,000 جزئیات
فولوکس گل

فولوکس،گل

1385 291 هزارکیلومتر 90/9 میلیون 90,900,000 جزئیات
فولوکس گل

فولوکس،گل

1384 311 هزارکیلومتر 85/4 میلیون 85,400,000 جزئیات
فولوکس گل

فولوکس،گل

1389 211 هزارکیلومتر 116/4 میلیون 116,400,000 جزئیات
فولوکس گل

فولوکس،گل

1388 231 هزارکیلومتر 109/4 میلیون 109,400,000 جزئیات
فولوکس گل

فولوکس،گل

1387 251 هزارکیلومتر 102/9 میلیون 102,900,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو فولوکس گل

ارتباط باکارشناس