قیمت فولوکس صفر ، قیمت فولوکس کارکرده ، قیمت فولوکس 95 ، قیمت فولوکس مدل ، قیمت فولوکس دست دوم ، قیمت فولوکس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

فولوکس تیگوان

2018 920 میلیون 920,000,000 بیشتر

فولوکس پاسات

2018 820 میلیون 820,000,000 بیشتر

فولوکس بیتل کروک

2013 485 میلیون 485,000,000 بیشتر

فولوکس بیتل

2013 420 میلیون 420,000,000 بیشتر

فولوکس گلف

2018 820 میلیون 820,000,000 بیشتر

فولوکس گل

1386 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

فولوکس استیشن

1980 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

فولوکس بیتل

2012 423 میلیون 423,000,000 بیشتر

فولوکس گل

1385 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

فولوکس بیتل

2012 370 میلیون 370,000,000 بیشتر

فولوکس گل

1384 35 میلیون 35,000,000 بیشتر

فولوکس بیتل

2013 446 میلیون 446,000,000 بیشتر

فولوکس گل

1389 60 میلیون 60,000,000 بیشتر

فولوکس گل

1388 55 میلیون 55,000,000 بیشتر

فولوکس گل

1387 50 میلیون 50,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.