Loading

سیتروئن C5 ، سیتروئن C5 صفر و کارکرده ، سیتروئن C5 مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو سیتروئن C5

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2011 138 هزارکیلومتر 352 میلیون 352,000,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2010 153 هزارکیلومتر 320 میلیون 320,000,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2009 168 هزارکیلومتر 290/9 میلیون 290,900,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2008 183 هزارکیلومتر 215/5 میلیون 215,500,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2007 198 هزارکیلومتر 190/7 میلیون 190,700,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2006 213 هزارکیلومتر 170/2 میلیون 170,200,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس