Loading

سیتروئن C5 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Citroen سی5 ،

قیمت خودرو سیتروئن C5

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2011 146 هزارکیلومتر 546/6 میلیون 546,600,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2010 161 هزارکیلومتر 496/9 میلیون 496,900,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2009 176 هزارکیلومتر 451/7 میلیون 451,700,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2008 191 هزارکیلومتر 334/6 میلیون 334,600,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2007 206 هزارکیلومتر 296/1 میلیون 296,100,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2006 221 هزارکیلومتر 264/4 میلیون 264,400,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو سیتروئن C5

ارتباط باکارشناس