Loading

سیتروئن زانتیا ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Citroen Xantia ،

قیمت خودرو سیتروئن زانتیا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1388 231 هزارکیلومتر 183 میلیون 183,000,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1389 211 هزارکیلومتر 203/3 میلیون 203,300,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1380 391 هزارکیلومتر 82/3 میلیون 82,300,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1381 371 هزارکیلومتر 91/4 میلیون 91,400,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1382 351 هزارکیلومتر 101/6 میلیون 101,600,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1383 331 هزارکیلومتر 112/9 میلیون 112,900,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1384 311 هزارکیلومتر 125/5 میلیون 125,500,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1385 291 هزارکیلومتر 139/4 میلیون 139,400,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1386 271 هزارکیلومتر 151/5 میلیون 151,500,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1387 251 هزارکیلومتر 166/5 میلیون 166,500,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو سیتروئن زانتیا

ارتباط باکارشناس