قیمت سیتروئن زانتیا

، صفر و کارکرده ،Citroen Xantia ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،سیتروئن زانتیا ،قیمت محصولات سایپا

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
سیتروئن زانتیا مدل 1380

سیتروئن،زانتیا

80 396 هزارکیلومتر 111 میلیون 111,000,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا مدل 1381

سیتروئن،زانتیا

81 376 هزارکیلومتر 120/6 میلیون 120,600,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا مدل 1382

سیتروئن،زانتیا

82 356 هزارکیلومتر 131/1 میلیون 131,100,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا مدل 1383

سیتروئن،زانتیا

83 336 هزارکیلومتر 142/5 میلیون 142,500,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا مدل 1384

سیتروئن،زانتیا

84 316 هزارکیلومتر 154/9 میلیون 154,900,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا مدل 1385

سیتروئن،زانتیا

85 296 هزارکیلومتر 168/4 میلیون 168,400,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا مدل 1386

سیتروئن،زانتیا

86 276 هزارکیلومتر 183/1 میلیون 183,100,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا مدل 1387

سیتروئن،زانتیا

87 256 هزارکیلومتر 201/2 میلیون 201,200,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا مدل 1388

سیتروئن،زانتیا

88 236 هزارکیلومتر 221/1 میلیون 221,100,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا مدل 1389

سیتروئن،زانتیا

89 216 هزارکیلومتر 245/7 میلیون 245,700,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو سیتروئن زانتیا