قیمت سیتروئن زانتیا صفر ، قیمت سیتروئن زانتیا کارکرده ، قیمت سیتروئن زانتیا 95 ، قیمت سیتروئن زانتیا مدل ، قیمت سیتروئن زانتیا دست دوم ، قیمت سیتروئن زانتیا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سیتروئن زانتیا

1385 63 میلیون 63,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1385 70 میلیون 70,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1385 57/8 میلیون 57,800,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1387 74/4 میلیون 74,400,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1388 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1389 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1380 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1381 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1382 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1383 52 میلیون 52,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1384 57 میلیون 57,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1385 63 میلیون 63,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1386 70 میلیون 70,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1387 78 میلیون 78,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.