Loading
قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1388 224 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1389 204 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1380 384 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1381 364 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1382 344 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1383 324 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1384 304 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1385 284 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1386 264 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1387 244 هزارکیلومتر --- --- جزئیات
ارتباط باکارشناس