قیمت سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ صفر ، قیمت سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ کارکرده ، قیمت سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ 95 ، قیمت سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ مدل ، قیمت سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دست دوم ، قیمت سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1389 386/1 میلیون 386,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

1385 289/5 میلیون 289,500,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1385 309/8 میلیون 309,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1386 331/3 میلیون 331,300,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

1386 304 میلیون 304,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1387 350/3 میلیون 350,300,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

1387 320/9 میلیون 320,900,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1388 369/4 میلیون 369,400,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

1388 337/8 میلیون 337,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.