Loading

سوزوکی کیزاشی ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Suzuki Kizashi ،

قیمت خودرو سوزوکی کیزاشی

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
سوزوکی کیزاشی دنده ای

سوزوکی،کیزاشی،دنده ای

2012 131 هزارکیلومتر 445/7 میلیون 445,700,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی دنده ای

سوزوکی،کیزاشی،دنده ای

2013 116 هزارکیلومتر 481/4 میلیون 481,400,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی اتوماتیک

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 116 هزارکیلومتر 563/9 میلیون 563,900,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی اتوماتیک

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 116 هزارکیلومتر 606/3 میلیون 606,300,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی اتوماتیک

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2012 131 هزارکیلومتر 563/9 میلیون 563,900,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی اتوماتیک

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2012 131 هزارکیلومتر 524/4 میلیون 524,400,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو سوزوکی کیزاشی

ارتباط باکارشناس