سوزوکی کیزاشی صفر ، سوزوکی کیزاشی کارکرده ، سوزوکی کیزاشی 95 ، سوزوکی کیزاشی مدل ، سوزوکی کیزاشی دست دوم ، سوزوکی کیزاشی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سوزوکی کیزاشی

2013 359/2 میلیون 359,200,000 بیشتر

سوزوکی کیزاشی

2013 384/2 میلیون 384,200,000 بیشتر

سوزوکی کیزاشی

2012 361/1 میلیون 361,100,000 بیشتر

سوزوکی کیزاشی

2012 337/6 میلیون 337,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.