Loading

سوزوکی کیزاشی ، سوزوکی کیزاشی صفر و کارکرده ، سوزوکی کیزاشی مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو سوزوکی کیزاشی

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
سوزوکی کیزاشی دنده ای

سوزوکی،کیزاشی،دنده ای

2012 123 هزارکیلومتر 283 میلیون 283,000,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی دنده ای

سوزوکی،کیزاشی،دنده ای

2013 108 هزارکیلومتر 302/8 میلیون 302,800,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی اتوماتیک

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 108 هزارکیلومتر 326/9 میلیون 326,900,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی اتوماتیک

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 108 هزارکیلومتر 341/9 میلیون 341,900,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی اتوماتیک

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2012 123 هزارکیلومتر 318 میلیون 318,000,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی اتوماتیک

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2012 123 هزارکیلومتر 303 میلیون 303,000,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس