سوزوکی کیزاشی صفر ، سوزوکی کیزاشی کارکرده ، سوزوکی کیزاشی 95 ، سوزوکی کیزاشی مدل ، سوزوکی کیزاشی دست دوم ، سوزوکی کیزاشی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سوزوکی،کیزاشی،دنده ای

2012 98/9 میلیون 98,900,000 جزئیات

سوزوکی،کیزاشی،دنده ای

2013 105/9 میلیون 105,900,000 جزئیات

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 129 میلیون 129,000,000 جزئیات

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 144 میلیون 144,000,000 جزئیات

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2012 133/9 میلیون 133,900,000 جزئیات

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2012 118/9 میلیون 118,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.