Loading

سوزوکی ویتارا ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ، ،

قیمت خودرو سوزوکی ویتارا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2006 213 هزارکیلومتر 173/7 میلیون 173,700,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2006 213 هزارکیلومتر 207 میلیون 207,000,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2007 198 هزارکیلومتر 186/4 میلیون 186,400,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2007 198 هزارکیلومتر 227/5 میلیون 227,500,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2008 183 هزارکیلومتر 200 میلیون 200,000,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2008 183 هزارکیلومتر 252/7 میلیون 252,700,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس