Loading

سوزوکی ویتارا ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Suzuki Vitara ،

قیمت خودرو سوزوکی ویتارا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2006 221 هزارکیلومتر 412/5 میلیون 412,500,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2006 221 هزارکیلومتر 434/4 میلیون 434,400,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2007 206 هزارکیلومتر 453/3 میلیون 453,300,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2007 206 هزارکیلومتر 477/3 میلیون 477,300,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2008 191 هزارکیلومتر 503/6 میلیون 503,600,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2008 191 هزارکیلومتر 524/5 میلیون 524,500,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو سوزوکی ویتارا

ارتباط باکارشناس