Loading

سوزوکی ویتارا ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Suzuki Vitara ،

قیمت خودرو سوزوکی ویتارا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2006 221 هزارکیلومتر 379 میلیون 379,000,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2006 221 هزارکیلومتر 399/1 میلیون 399,100,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2007 206 هزارکیلومتر 416/4 میلیون 416,400,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2007 206 هزارکیلومتر 438/6 میلیون 438,600,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2008 191 هزارکیلومتر 462/7 میلیون 462,700,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2008 191 هزارکیلومتر 481/9 میلیون 481,900,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو سوزوکی ویتارا

ارتباط باکارشناس