سوزوکی ویتارا صفر ، سوزوکی ویتارا کارکرده ، سوزوکی ویتارا 95 ، سوزوکی ویتارا مدل ، سوزوکی ویتارا دست دوم ، سوزوکی ویتارا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سوزوکی ویتارا دنده ای

2006 159/6 میلیون 159,600,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا اتوماتیک

2006 168/7 میلیون 168,700,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا دنده ای

2007 167/1 میلیون 167,100,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا اتوماتیک

2007 176/7 میلیون 176,700,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا دنده ای

2008 174/1 میلیون 174,100,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا اتوماتیک

2008 184/1 میلیون 184,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.