Loading

ساینا اتوماتیک ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،SAINA Automatic ،

قیمت خودرو ساینا اتوماتیک

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
ساینا اتوماتیک

ساینا،اتوماتیک

1398 31 هزارکیلومتر 191/9 میلیون 191,900,000 جزئیات
ساینا اتوماتیک

ساینا،اتوماتیک

1397 51 هزارکیلومتر 182/7 میلیون 182,700,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو ساینا اتوماتیک

ارتباط باکارشناس