قیمت ساینا

، صفر و کارکرده ،SAINA ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،ساینا

قیمت خودرو، به روز، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
ساینا پلاس مدل 1399

ساینا،پلاس

99 141 میلیون 141,000,000 جزئیات
ساینا EX مدل 1398

ساینا،EX

98 36 هزارکیلومتر 125/7 میلیون 125,700,000 جزئیات
ساینا EX مدل 1399

ساینا،EX

99 134/5 میلیون 134,500,000 جزئیات
ساینا اتوماتیک مدل 1397

ساینا،اتوماتیک

97 56 هزارکیلومتر 179/2 میلیون 179,200,000 جزئیات
ساینا SX مدل 1395

ساینا،SX

95 96 هزارکیلومتر 105/6 میلیون 105,600,000 جزئیات
ساینا EX مدل 1397

ساینا،EX

97 56 هزارکیلومتر 119/4 میلیون 119,400,000 جزئیات
ساینا EX مدل 1396

ساینا،EX

96 76 هزارکیلومتر 113/5 میلیون 113,500,000 جزئیات
ساینا EX مدل 1395

ساینا،EX

95 96 هزارکیلومتر 107/8 میلیون 107,800,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو ساینا