جستجوی قیمت خودرو

قیمت ساینا صفر ، قیمت ساینا کارکرده ، قیمت ساینا 95 ، قیمت ساینا مدل ، قیمت ساینا دست دوم ، قیمت ساینا نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ساینا اتوماتیک

1397 68 میلیون 68,000,000 بیشتر

ساینا SX

1395 47/2 میلیون 47,200,000 بیشتر

ساینا EX

1397 52/5 میلیون 52,500,000 بیشتر

ساینا اتوماتیک

1397 73 میلیون 73,000,000 بیشتر

ساینا EX

1397 53 میلیون 53,000,000 بیشتر

ساینا EX

1396 49/6 میلیون 49,600,000 بیشتر

ساینا EX

1396 52 میلیون 52,000,000 بیشتر

ساینا EX

1395 45/5 میلیون 45,500,000 بیشتر

ساینا EX

1397 54 میلیون 54,000,000 بیشتر

ساینا EX

1395 48 میلیون 48,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد