سانگ یانگ کوراندو نیو صفر ، سانگ یانگ کوراندو نیو کارکرده ، سانگ یانگ کوراندو نیو مدل ، سانگ یانگ کوراندو نیو دست دوم به روز ، سانگ یانگ کوراندو نیو نو اقساطی قیمت خودرو سانگ یانگ کوراندو نیو

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سانگ یانگ کوراندو نیو

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 77 هزارکیلومتر 324/5 میلیون 324,500,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو نیو

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 47 هزارکیلومتر 400/6 میلیون 400,600,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو نیو

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2018 595 میلیون 595,000,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو نیو

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 77 هزارکیلومتر 354/2 میلیون 354,200,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو نیو

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 47 هزارکیلومتر 445/1 میلیون 445,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.