سانگ یانگ کوراندو نیو صفر ، سانگ یانگ کوراندو نیو کارکرده ، سانگ یانگ کوراندو نیو 95 ، سانگ یانگ کوراندو نیو مدل ، سانگ یانگ کوراندو نیو دست دوم ، سانگ یانگ کوراندو نیو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 403 میلیون 403,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 341 میلیون 341,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 421/1 میلیون 421,100,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 326/4 میلیون 326,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 403 میلیون 403,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2018 520 میلیون 520,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 362/8 میلیون 362,800,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 448 میلیون 448,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.