سانگ یانگ کوراندو نیو صفر ، سانگ یانگ کوراندو نیو کارکرده ، سانگ یانگ کوراندو نیو 95 ، سانگ یانگ کوراندو نیو مدل ، سانگ یانگ کوراندو نیو دست دوم ، سانگ یانگ کوراندو نیو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سانگ یانگ کوراندو نیو

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 75 هزارکیلومتر 326/4 میلیون 326,400,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو نیو

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 45 هزارکیلومتر 403 میلیون 403,000,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو نیو

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2018 520 میلیون 520,000,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو نیو

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 75 هزارکیلومتر 350/3 میلیون 350,300,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو نیو

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 45 هزارکیلومتر 464/3 میلیون 464,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.