Loading

سانگ یانگ چیرمن ، سانگ یانگ چیرمن صفر و کارکرده ، سانگ یانگ چیرمن مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو سانگ یانگ چیرمن

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
سانگ یانگ چیرمن 600

سانگ یانگ،چیرمن،600

1388 221 هزارکیلومتر 265 میلیون 265,000,000 جزئیات
سانگ یانگ چیرمن 600

سانگ یانگ،چیرمن،600

1390 181 هزارکیلومتر 300 میلیون 300,000,000 جزئیات
سانگ یانگ چیرمن 600

سانگ یانگ،چیرمن،600

1385 281 هزارکیلومتر 220 میلیون 220,000,000 جزئیات
سانگ یانگ چیرمن 600

سانگ یانگ،چیرمن،600

1384 301 هزارکیلومتر 209 میلیون 209,000,000 جزئیات
سانگ یانگ چیرمن 600

سانگ یانگ،چیرمن،600

1386 261 هزارکیلومتر 229/2 میلیون 229,200,000 جزئیات
سانگ یانگ چیرمن 600

سانگ یانگ،چیرمن،600

1387 241 هزارکیلومتر 243/8 میلیون 243,800,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس