سانگ یانگ نیو اکتیون صفر ، سانگ یانگ نیو اکتیون کارکرده ، سانگ یانگ نیو اکتیون 95 ، سانگ یانگ نیو اکتیون مدل ، سانگ یانگ نیو اکتیون دست دوم ، سانگ یانگ نیو اکتیون نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2015 308/7 میلیون 308,700,000 بیشتر

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2015 346/3 میلیون 346,300,000 بیشتر

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2014 331/6 میلیون 331,600,000 بیشتر

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2014 291/6 میلیون 291,600,000 بیشتر

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2015 328/5 میلیون 328,500,000 بیشتر

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2015 368/5 میلیون 368,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.