سانگ یانگ نیو اکتیون صفر ، سانگ یانگ نیو اکتیون کارکرده ، سانگ یانگ نیو اکتیون 95 ، سانگ یانگ نیو اکتیون مدل ، سانگ یانگ نیو اکتیون دست دوم ، سانگ یانگ نیو اکتیون نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ نیو اکتیون

2014 341/2 میلیون 341,200,000 بیشتر

سانگ یانگ نیو اکتیون

2014 301/2 میلیون 301,200,000 بیشتر

سانگ یانگ نیو اکتیون

2015 339 میلیون 339,000,000 بیشتر

سانگ یانگ نیو اکتیون

2015 379 میلیون 379,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.