سانگ یانگ نیو اکتیون صفر ، سانگ یانگ نیو اکتیون کارکرده ، سانگ یانگ نیو اکتیون 95 ، سانگ یانگ نیو اکتیون مدل ، سانگ یانگ نیو اکتیون دست دوم ، سانگ یانگ نیو اکتیون نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2014 295/6 میلیون 295,600,000 جزئیات

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2014 308 میلیون 308,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2014 268 میلیون 268,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2015 302/2 میلیون 302,200,000 جزئیات

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2015 342/2 میلیون 342,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.