قیمت سانگ یانگ موسو صفر ، قیمت سانگ یانگ موسو کارکرده ، قیمت سانگ یانگ موسو 95 ، قیمت سانگ یانگ موسو مدل ، قیمت سانگ یانگ موسو دست دوم ، قیمت سانگ یانگ موسو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ موسو 2300

1382 80 میلیون 80,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1381 100 میلیون 100,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1382 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1382 80 میلیون 80,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 دنده ای

1383 100 میلیون 100,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1383 120 میلیون 120,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1383 90 میلیون 90,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 دنده ای

1384 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1384 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1384 100 میلیون 100,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1385 107 میلیون 107,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1386 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1388 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.