سانگ یانگ رکستون صفر ، سانگ یانگ رکستون کارکرده ، سانگ یانگ رکستون 95 ، سانگ یانگ رکستون مدل ، سانگ یانگ رکستون دست دوم ، سانگ یانگ رکستون نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ،رکستون

2012 441/4 میلیون 441,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،رکستون

2013 546 میلیون 546,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،رکستون

2018 0 میلیون 0 جزئیات

سانگ یانگ،رکستون

2010 357/5 میلیون 357,500,000 جزئیات

سانگ یانگ،رکستون

2011 397/2 میلیون 397,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.