Loading

سانگ یانگ رکستون ، سانگ یانگ رکستون صفر و کارکرده ، سانگ یانگ رکستون مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو سانگ یانگ رکستون

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
سانگ یانگ رکستون

سانگ یانگ،رکستون

2012 123 هزارکیلومتر 425 میلیون 425,000,000 جزئیات
سانگ یانگ رکستون

سانگ یانگ،رکستون

2013 108 هزارکیلومتر 500 میلیون 500,000,000 جزئیات
سانگ یانگ رکستون

سانگ یانگ،رکستون

2018 1,210 میلیارد 1,210,000,000 جزئیات
سانگ یانگ رکستون

سانگ یانگ،رکستون

2010 153 هزارکیلومتر 359/5 میلیون 359,500,000 جزئیات
سانگ یانگ رکستون

سانگ یانگ،رکستون

2011 138 هزارکیلومتر 382/5 میلیون 382,500,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس