سانگ یانگ رکستون صفر ، سانگ یانگ رکستون کارکرده ، سانگ یانگ رکستون 95 ، سانگ یانگ رکستون مدل ، سانگ یانگ رکستون دست دوم ، سانگ یانگ رکستون نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سانگ یانگ رکستون

سانگ یانگ،رکستون

2012 120 هزارکیلومتر 391 میلیون 391,000,000 جزئیات
سانگ یانگ رکستون

سانگ یانگ،رکستون

2013 105 هزارکیلومتر 490 میلیون 490,000,000 جزئیات
سانگ یانگ رکستون

سانگ یانگ،رکستون

2018 1,150,000,000 1,150,000,000 جزئیات
سانگ یانگ رکستون

سانگ یانگ،رکستون

2010 150 هزارکیلومتر 327/2 میلیون 327,200,000 جزئیات
سانگ یانگ رکستون

سانگ یانگ،رکستون

2011 135 هزارکیلومتر 351/9 میلیون 351,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.