سانگ یانگ رودیوس صفر ، سانگ یانگ رودیوس کارکرده ، سانگ یانگ رودیوس 95 ، سانگ یانگ رودیوس مدل ، سانگ یانگ رودیوس دست دوم ، سانگ یانگ رودیوس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ،رودیوس

2012 385/3 میلیون 385,300,000 جزئیات

سانگ یانگ،رودیوس

2012 401/4 میلیون 401,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،رودیوس

2011 361/2 میلیون 361,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.