Loading

سانگ یانگ اکتیون ، سانگ یانگ اکتیون صفر و کارکرده ، سانگ یانگ اکتیون مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو سانگ یانگ اکتیون

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
سانگ یانگ اکتیون

سانگ یانگ،اکتیون

2012 123 هزارکیلومتر 292/8 میلیون 292,800,000 جزئیات
سانگ یانگ اکتیون

سانگ یانگ،اکتیون

2011 138 هزارکیلومتر 273/8 میلیون 273,800,000 جزئیات
سانگ یانگ اکتیون

سانگ یانگ،اکتیون

2010 153 هزارکیلومتر 260/1 میلیون 260,100,000 جزئیات
سانگ یانگ اکتیون

سانگ یانگ،اکتیون

2013 108 هزارکیلومتر 325/3 میلیون 325,300,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس