سانگ یانگ اکتیون صفر ، سانگ یانگ اکتیون کارکرده ، سانگ یانگ اکتیون 95 ، سانگ یانگ اکتیون مدل ، سانگ یانگ اکتیون دست دوم ، سانگ یانگ اکتیون نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ،اکتیون

2012 233/9 میلیون 233,900,000 جزئیات

سانگ یانگ،اکتیون

2011 212/9 میلیون 212,900,000 جزئیات

سانگ یانگ،اکتیون

2010 193/7 میلیون 193,700,000 جزئیات

سانگ یانگ،اکتیون

2013 259/9 میلیون 259,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.