سانگ یانگ اکتیون صفر ، سانگ یانگ اکتیون کارکرده ، سانگ یانگ اکتیون 95 ، سانگ یانگ اکتیون مدل ، سانگ یانگ اکتیون دست دوم ، سانگ یانگ اکتیون نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ،اکتیون

2012 226/3 میلیون 226,300,000 بیشتر

سانگ یانگ،اکتیون

2011 205/9 میلیون 205,900,000 بیشتر

سانگ یانگ،اکتیون

2010 187/4 میلیون 187,400,000 بیشتر

سانگ یانگ،اکتیون

2013 251/4 میلیون 251,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.