رنو کپچر صفر ، رنو کپچر کارکرده ، رنو کپچر 95 ، رنو کپچر مدل ، رنو کپچر دست دوم ، رنو کپچر نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
رنو کپچر

رنو،کپچر

2015 76/2 هزارکیلومتر 290/9 میلیون 290,900,000 جزئیات
رنو کپچر

رنو،کپچر

2016 61/2 هزارکیلومتر 312/8 میلیون 312,800,000 جزئیات
رنو کپچر

رنو،کپچر

2017 46/2 هزارکیلومتر 340 میلیون 340,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.