رنو فلوئنس صفر ، رنو فلوئنس کارکرده ، رنو فلوئنس 95 ، رنو فلوئنس مدل ، رنو فلوئنس دست دوم ، رنو فلوئنس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

رنو فلوئنس دنده ای

2017 225 میلیون 225,000,000 بیشتر

رنو فلوئنس E2 اتوماتیک

2012 193/7 میلیون 193,700,000 بیشتر

رنو فلوئنس E4 اتوماتیک

2013 218/2 میلیون 218,200,000 بیشتر

رنو فلوئنس E2 اتوماتیک

2013 208/9 میلیون 208,900,000 بیشتر

رنو فلوئنس E2 اتوماتیک

2013 208/9 میلیون 208,900,000 بیشتر

رنو فلوئنس E4 اتوماتیک

2014 232/1 میلیون 232,100,000 بیشتر

رنو فلوئنس E2 اتوماتیک

2014 222/8 میلیون 222,800,000 بیشتر

رنو فلوئنس دنده ای

2015 162/2 میلیون 162,200,000 بیشتر

رنو فلوئنس E4 اتوماتیک

2015 249/6 میلیون 249,600,000 بیشتر

رنو فلوئنس E2 اتوماتیک

2015 239/6 میلیون 239,600,000 بیشتر

رنو فلوئنس E4 اتوماتیک

2016 268/4 میلیون 268,400,000 بیشتر

رنو فلوئنس دنده ای

2016 179/6 میلیون 179,600,000 بیشتر

رنو فلوئنس E4 اتوماتیک

2017 295 میلیون 295,000,000 بیشتر

رنو فلوئنس E4 اتوماتیک

2012 202/9 میلیون 202,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.