رنو فلوئنس صفر ، رنو فلوئنس کارکرده ، رنو فلوئنس 95 ، رنو فلوئنس مدل ، رنو فلوئنس دست دوم ، رنو فلوئنس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

رنو فلوئنس دنده ای

2017 245 میلیون 245,000,000 بیشتر

رنو فلوئنس دنده ای

2017 250 میلیون 250,000,000 بیشتر

رنو فلوئنس E2 اتوماتیک

2012 210/2 میلیون 210,200,000 بیشتر

رنو فلوئنس E4 اتوماتیک

2013 236/7 میلیون 236,700,000 بیشتر

رنو فلوئنس E2 اتوماتیک

2013 226/7 میلیون 226,700,000 بیشتر

رنو فلوئنس E2 اتوماتیک

2013 226/7 میلیون 226,700,000 بیشتر

رنو فلوئنس E4 اتوماتیک

2014 251/8 میلیون 251,800,000 بیشتر

رنو فلوئنس E2 اتوماتیک

2014 241/8 میلیون 241,800,000 بیشتر

رنو فلوئنس دنده ای

2015 200 میلیون 200,000,000 بیشتر

رنو فلوئنس E4 اتوماتیک

2015 270/8 میلیون 270,800,000 بیشتر

رنو فلوئنس E2 اتوماتیک

2015 260 میلیون 260,000,000 بیشتر

رنو فلوئنس E4 اتوماتیک

2016 291/2 میلیون 291,200,000 بیشتر

رنو فلوئنس دنده ای

2016 221 میلیون 221,000,000 بیشتر

رنو فلوئنس E4 اتوماتیک

2017 320 میلیون 320,000,000 بیشتر

رنو فلوئنس E4 اتوماتیک

2012 220/2 میلیون 220,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.