قیمت رنو داستر صفر ، قیمت رنو داستر کارکرده ، قیمت رنو داستر 95 ، قیمت رنو داستر مدل ، قیمت رنو داستر دست دوم ، قیمت رنو داستر نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

رنو داستر تک دیف

2017 310 میلیون 310,000,000 بیشتر

رنو داستر تک دیف

2016 253/599999 میلیون 253,599,999 بیشتر

رنو داستر تک دیف

2015 234/8 میلیون 234,800,000 بیشتر

رنو داستر تک دیف

2014 220/700001 میلیون 220,700,001 بیشتر

رنو داستر دو دیف

2017 340 میلیون 340,000,000 بیشتر

رنو داستر دو دیف

2017 302/2 میلیون 302,200,000 بیشتر

رنو داستر تک دیف

2017 281/8 میلیون 281,800,000 بیشتر

رنو داستر دو دیف

2017 283/3 میلیون 283,300,000 بیشتر

رنو داستر دو دیف

2016 283/3 میلیون 283,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.