قیمت رنو تندر پیکاپ

، صفر و کارکرده ،Renault Pickup ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،رنو تندر پیکاپ

قیمت خودرو، به روز، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
رنو تندر پیکاپ مدل 1397

رنو،تندر پیکاپ

97 56 هزارکیلومتر 264/3 میلیون 264,300,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ مدل 1393

رنو،تندر پیکاپ

93 136 هزارکیلومتر 173 میلیون 173,000,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ مدل 1394

رنو،تندر پیکاپ

94 116 هزارکیلومتر 186 میلیون 186,000,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ مدل 1395

رنو،تندر پیکاپ

95 96 هزارکیلومتر 202/2 میلیون 202,200,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ مدل 1396

رنو،تندر پیکاپ

96 76 هزارکیلومتر 224/6 میلیون 224,600,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو رنو تندر پیکاپ