Loading

رنو تندر پیکاپ ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Renault Pickup ،

قیمت خودرو رنو تندر پیکاپ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1397 51 هزارکیلومتر 302/2 میلیون 302,200,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1393 131 هزارکیلومتر 235/9 میلیون 235,900,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1394 111 هزارکیلومتر 251 میلیون 251,000,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1395 91 هزارکیلومتر 267 میلیون 267,000,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1396 71 هزارکیلومتر 284 میلیون 284,000,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو رنو تندر پیکاپ

ارتباط باکارشناس