Loading

رنو تندر پیکاپ ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ، ،

قیمت خودرو رنو تندر پیکاپ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1397 41 هزارکیلومتر 160/4 میلیون 160,400,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1393 121 هزارکیلومتر 125/2 میلیون 125,200,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1394 101 هزارکیلومتر 133/2 میلیون 133,200,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1395 81 هزارکیلومتر 141/7 میلیون 141,700,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1396 61 هزارکیلومتر 150/8 میلیون 150,800,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس