رنو تندر پیکاپ صفر ، رنو تندر پیکاپ کارکرده ، رنو تندر پیکاپ مدل ، رنو تندر پیکاپ دست دوم به روز ، رنو تندر پیکاپ نو اقساطی قیمت خودرو رنو تندر پیکاپ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1397 38 هزارکیلومتر 152/7 میلیون 152,700,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1393 118 هزارکیلومتر 119/2 میلیون 119,200,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1394 98 هزارکیلومتر 126/8 میلیون 126,800,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1395 78 هزارکیلومتر 134/9 میلیون 134,900,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1396 58 هزارکیلومتر 143/6 میلیون 143,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.