رنو اسکالا کروک صفر ، رنو اسکالا کروک کارکرده ، رنو اسکالا کروک 95 ، رنو اسکالا کروک مدل ، رنو اسکالا کروک دست دوم ، رنو اسکالا کروک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
رنو اسکالا کروک

رنو،اسکالا کروک

2013 106/2 هزارکیلومتر 434/6 میلیون 434,600,000 جزئیات
رنو اسکالا کروک

رنو،اسکالا کروک

2014 91/2 هزارکیلومتر 462/3 میلیون 462,300,000 جزئیات
رنو اسکالا کروک

رنو،اسکالا کروک

2015 76/2 هزارکیلومتر 497/1 میلیون 497,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.