Loading

رنو اسکالا ، رنو اسکالا صفر و کارکرده ، رنو اسکالا مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو رنو اسکالا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
رنو اسکالا E2 2000

رنو،اسکالا،E2 2000

2013 108 هزارکیلومتر 265/7 میلیون 265,700,000 جزئیات
رنو اسکالا E4 2000

رنو،اسکالا،E4 2000

2014 93 هزارکیلومتر 302 میلیون 302,000,000 جزئیات
رنو اسکالا E4 1600

رنو،اسکالا،E4 1600

2015 78 هزارکیلومتر 321/9 میلیون 321,900,000 جزئیات
رنو اسکالا E2 1600

رنو،اسکالا،E2 1600

2015 78 هزارکیلومتر 285/4 میلیون 285,400,000 جزئیات
رنو اسکالا E4 2000

رنو،اسکالا،E4 2000

2015 78 هزارکیلومتر 331/9 میلیون 331,900,000 جزئیات
رنو اسکالا E2 2000

رنو،اسکالا،E2 2000

2015 78 هزارکیلومتر 294/5 میلیون 294,500,000 جزئیات
رنو اسکالا E4 1600

رنو،اسکالا،E4 1600

2016 63 هزارکیلومتر 342/5 میلیون 342,500,000 جزئیات
رنو اسکالا E4 2000

رنو،اسکالا،E4 2000

2016 63 هزارکیلومتر 353 میلیون 353,000,000 جزئیات
رنو اسکالا E2 2000

رنو،اسکالا،E2 2000

2016 63 هزارکیلومتر 303/6 میلیون 303,600,000 جزئیات
رنو اسکالا E2 2000

رنو،اسکالا،E2 2000

2014 93 هزارکیلومتر 285/7 میلیون 285,700,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس